Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
6. 6. 2008

OSB SUPERFINISH® ECO bez formaldehydu

 

Firma KRONOSPAN OSB, spol. s r. o., uvádí na český trh novou generaci víceúčelových desek vyráběných pod obchodní značkou OSB SUPERFINISH® ECO. Lepení definovaných dřevěných třísek ve třech na sebe navzájem kolmých vrstvách se děje s použitím unikátní technologie.

Společnost KRONOSPAN Jihlava reprezentuje českou tradici dřevařské výroby. Je jediným tuzemským výrobcem OSB desek a od roku 2008 také evropským producentem nejširšího sortimentu desek pojených zcela bez formaldehydu.
Jihlavská výrobní linka na OSB desky patří k nejmodernějším zařízením svého druhu v Evropě.

OSB SUPERFINISH® ECO
Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení nejlepších stavebněfyzikálních parametrů desek. Desky nemají přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Velikost třísek v povrchové vrstvě umožňuje vyniknout přirozené struktuře, barvě a rustikalitě přírodního dřeva a přináší tak nové možnosti v interiérovém designu. Kromě těchto obecně známých výhod veškerých typů OSB desek splňují desky SUPERFINISH® ECO požadavky (nejen ekologicky zaměřených staveb) i ve velmi aktuální oblasti emisí formaldehydu.
Jedná se o unikátní velkoplošný deskový dřevěný materiál, který zcela vyhovuje nejpřísnějším normám na obsah formaldehydu. Pro spojení třísek se používá pojivo zcela bez formaldehydu. Splnění limitů (< 0,03 ppm HCHO komorovou metodou) je doloženo zkušebními protokoly nezávislé instituce (VVÚD).
Všechny užitné vlastnosti a parametry zůstávají samozřejmě zachovány. Po celý svůj životní cyklus (výroba, užití, likvidace) splňují tyto desky náročné ekologické požadavky a tím i ty nejpřísnější nároky na kvalitu bydlení a ochranu životního prostředí.
Šíří sortimentu nabízeného v kvalitě OSB SUPERFINISH® ECO výrobce významně přispívá k propagaci ekologicky ohleduplných dřevostaveb.
Sortiment
Desky OSB SUPERFINISH® ECO jsou na trhu v širokém sortimentu různých tlouštěk a formátů. V nabídce jsou jak desky s rovnou hranou, tak v provedení pero/drážka. Některé formáty jsou vyráběny i s broušeným povrchem.
Průlomovým počinem je rozšíření bezformaldehydového lepení z „exkluzivního“ typu OSB/4 do typu OSB/3, na trhu nejrozšířenějšího. K přechodu ze v současnosti vyráběných desek OSB SUPERFINISH® na OSB SUPERFINISH® ECO dojde postupně v průběhu roku 2008, přičemž nejvíce formátů v novém provedení se na trh dostalo již v průběhu dubna.

Materiál, výroba a ekologie
Desky OSB SUPERFINISH® ECO se vyrábějí z kvalitního jehličnatého dřeva. Převažující dřevinou je smrk, částečně se využívá i borovice. Tenké a velkoplošné třísky se šetrně vysuší, nanesou syntetickými pryskyřicemi a stanoveným podílem parafinové emulze. Lisování desek probíhá v nepřetržitém procesu kontinuálního lisování při spolupůsobení vysokých tlaků a teplot. Mimořádně dobrých mechanických vlastností je dosaženo jak výběrem vhodného zdravého dřeva, tak definovaným tvarem dřevěných třísek a zejména pak orientovaným vrstvením do tří na sebe navzájem kolmých vrstev.

Oproti výrobě klasických OSB desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd. Obsah této látky se tak redukuje na úroveň obsaženou v dřevní hmotě v přírodě, a tak se OSB SUPERFINISH® ECO stává plnohodnotným materiálem, vhodným i pro veškeré aplikace v interiérech a nábytkářském průmyslu. Jako jediný deskový materiál má stejně málo formaldehydu jako mnohem dražší masivní dřevo. Zároveň se výrazně omezují emise formaldehydu ve výrobním závodě.

Dřevostavby a ekologie
Desky OSB SUPERFINISH® ECO jsou vhodné pro dřevostavby – ekologické stavby s velkou perspektivou. Pokud budou dřevostavby chápány jako vyjádření životní filosofie, jejímž projevem je snaha o maximální užití obnovitelných, energeticky nenáročných a ohleduplných materiálů na bázi dřevní hmoty, potom jsou vhodným materiálem právě desky OSB SUPERFINISH® ECO.
Při navrhování a realizaci staveb je nutno, kromě architektonického a inženýrského přístupu, vytvářet rovnováhu mezi zvyšujícími se nároky na kvalitu životního prostředí, ekonomickým rozvojem a ekologickými kritérii v rámci trvale udržitelného rozvoje. Trvale udržitelný rozvoj je třeba chápat jako dlouhodobé zachování přírodních statků a služeb pro příští generace. Cestou k tomu je mimo jiné maximální využití obnovitelných zdrojů, kterým dřevo bezpochyby je. Desky OSB SUPERFINISH® ECO tvoří z 95 % přírodní dřevo.
Jejich užívání je z ekologického hlediska významným přínosem životnímu prostředí z následujících důvodů:

 • Vyrábějí se z obnovitelných surovinových zdrojů: Dřevo je jednou z mála obnovitelných surovin s všestranným použitím a je nositelem značného energetického potenciálu, získaného ze sluneční energie (cca 5 MWh/m3 dřevěné biomasy). Užití dřeva má pozitivní vliv na ochranu krajiny, snižuje nároky na těžbu neobnovitelných surovin (vápno, cihlářské hlíny, kamenivo apod.);
 • Snížení škodlivých emisí, zvláště CO2: Při procesu růstu stromů – fotosyntéze, jsou uhlíkaté látky z ovzduší a půdy přeměněny a vázány v biomase – dřevě. Každý 1 m3 dřeva uskladňuje cca 225 kg uhlíku a tím přispívá ke snížení emisí CO2 v ovzduší a následně i ke stabilitě teploty a klimatu Země;
 • Snížení spotřeby energie na zhotovení budovy: Zhotovení objektů ze dřeva přináší významné snížení energetické náročnosti na stavbu ve srovnání s materiály na bázi silikátů (cihla, beton), které spotřebují při své výrobě několikanásobně vyšší množství energie;
 • Snížení spotřeby energie na provoz budovy: Konstrukční koncepce dřevěných budov umožňuje využívat malou tloušťku stěn při vysokých tepelně izolačních nárocích nízkoenergetických a pasivních budov. Usnadňuje regulaci tepelných ztrát a spotřebu energie na vytápění;
 • Snížení ekologické zátěže dopravy materiálů: Nižší hmotnost dřevostavby (cca 1 t/m2 podlahové plochy) představuje významné snížení hmotnosti přepravovaného materiálu;
 • Výroba OSB SUPERFINISH® ECO: Ze dřeva převážně pocházejícího z certifikovaných lesů PEFC, respektujících zásady trvalého ekologického obhospodařování lesů;
 • Využití dřevní suroviny při výrobě je 100%: Vytříděný materiál, nesplňující přísné kvalitativní požadavky výroby OSB desek, je využíván při výrobě dřevotřískových desek, aniž by se ztratila energie vložená do vysušení třísek. Dřevní prach se využívá jako obnovitelné palivo stejně jako kůra;
 • Doprava: Díky dopravě (železniční vlečce jihlavského závodu) je velký podíl dřeva přepravován nákladními vlaky. I to je významný příspěvek k intenzivnímu šetření životního prostředí.
 • Desky OSB SUPERFINISH® ECO jsou 100% recyklovatelné.

  Užitné vlastnosti
  Desky OSB SUPERFINISH® ECO představují výhodnou kombinaci užitných vlastností.
  Pro stavebníky představují:

 • ekologický materiál vhodný pro užití v exteriéru i interiéru,
 • všestranný stavebně konstrukční materiál s výbornými mechanickými vlastnostmi, zejména vynikajícími hodnotami v pevnosti, ohybu, tlaku a tahu,
 • materiál ověřený pro difuzně otevřené i zavřené konstrukční systémy s řadou propracovaných detailů,
 • možnost využití ve vlhkých prostředích,
 • přirozený regulátor prostupu atmosférické vlhkosti obvodovou konstrukcí,
 • materiál s dobrými tepelně a zvukově izolačními vlastnosti ověřenými v systémových řešeních,
 • materiál s vysokou rozměrovou přesností a tvarovou stabilitou,
 • možnost přesného opracování běžnými dřevoobráběcími nástroji,
 • snadnou fixaci pomocí klasických spojovacích prostředků,
 • designově zajímavý vzhled,
 • velkou rychlost suché výstavby,
 • širokou dostupnost v mnoha prodejnách po celé republice,
 • výhodný poměr ceny a užitné hodnoty,
 • poradenský servis výrobce, opírající se o zkušenost nadnárodní společnosti a o spolupráci s předními výzkumnými a zkušebními ústavy,
 • možnost ekologické likvidace zbytků.
 • Vlevo nahoře: volmá orientace třísek ve třech vrstvách, vpravo nahoře: výroba OSB desek
  Vlevo nahoře: volmá orientace třísek ve třech vrstvách, vpravo nahoře: výroba OSB desek

  Mnohostranné použití
  Vlastnosti desek OSB SUPERFINISH® ECO umožňují jejich použití v exteriéru i v interiéru. S jejich poznáním roste zájem stavebníků a počet jejich aplikací stále roste. Ve stavebnictví je to zejména při suché výstavbě obytných domů, dřevostaveb, nízkoenergetických, pasivních a ekologicky ohleduplných budov. Vhodné jsou rovněž pro bytové nástavby, hospodářské objekty a rekonstrukční práce všeho druhu.
  Uplatňují se jako:

 • plošný konstrukční materiál dřevostaveb,
 • nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb,
 • vyztužující konstrukce vnějších a vnitřních stěn,
 • nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah,
 • finální pohledové obložení stěn a stropů,
 • materiál na sendvičové panely stěn a stropů,
 • materiál pro výrobu stropních I nosníků,
 • plošný materiál pro opravy a rekonstrukce,
 • materiál pro tesařské a bednicí práce,
 • materiál pro ztracené bednění, dočasné oplocení stavenišť a krytí otvorů v budovách,
 • buňkové sestavy pro vybavení stavenišť.

 • Užitím OSB SUPERFINISH® ECO při výstavbě dřevěných domů nebo jako konstrukčních prvků ve výstavbě obecně jejich možné aplikace zdaleka nekončí. S úspěchem se používají rovněž v nábytkářství jako kostry pro čalouněný nábytek, výplně dveří a další nábytkové prvky. Z ostatních oblastí stojí za zmínku výstavnictví (např. na konstrukce prodejních a výstavních stánků, pódií, výrobu billboardů a velkoplošných reklam) při výrobě obalů, palet, přepravních kontejnerů s vysokými technickými nároky a ve skladovém hospodářství (regály, ploty apod.).
  podle podkladů společnosti KRONOSPAN

  Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

  © 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.