Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
1. 8. 2008

Firma

HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.

HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
U Cihelny 295
Dolní Bukovsko 295
373 65Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.

 

Stropní konstrukce HELUZ

 

Společnost HELUZ vyrábí komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu. Pro stropní konstrukce nabízí HELUZ klasický systém ze stropních nosníků a keramických vložek nebo keramické stropní panely.

Keramické stropy HELUZ MIAKO
Stropní konstrukci HELUZ MIAKO tvoří keramobetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží a keramické vložky MIAKO. Celý strop se zmonolitní dobetonováním. Podle rozpětí a zatížení stropní konstrukce se navrhne vhodná výška nosníků a keramických vložek a také tloušťka nabetonované vrstvy 40 nebo 60 mm. Výsledná tloušťka stropu se pohybuje od 190 do 290 mm (po 20 mm).
Stropní nosníky se vyrábějí v délkách od 1500 do 8250 mm (po 250 mm). Jejich výška je 175 mm pro světlé rozpětí místností max. 6 metrů, pro místnosti se světlostí od 6 do max. 8 m je výška nosníků 230 mm. Ukládají se na nosné zdivo v osové vzdálenosti 625 nebo 500 mm, minimální uložení nosníku je 125 mm.
Na podepřené stropní nosníky se nasucho kladou keramické stropní vložky. Ty se vyrábějí pro obě va¬rianty osové vzdálenosti nosníků v jednotné délce 250 mm s výškou 150, 190 a 230 mm. Vložky s doplňkovou výškou 80 mm se používají tam, kde je potřeba zvýšit únosnost stropní konstrukce např. v místech prostupů, výměn a skrytých průvlaků. Pruty přídavné výztuže se vkládají do vyšší nadbetonované vrstvy nad vložkami.
Pro vnější obezdívání stropní konstrukce se používají keramické věncovky HELUZ Supertherm, které vytvářejí cihelný obvodový plášť železobetonových věnců a spolu s vloženým izolantem (polystyrenem o tl. min. 100 mm) zajišťují požadovanou tepelnou izolaci věnce v celé tloušťce stropu. Výška věncovek je 185, 225 a 265 mm.
K dobetonování stropu se používá beton třídy C 16/20 dostatečně měkké konzistence. Nosná žebra spolu s deskou nad vložkami MIAKO i železobetonový věnec se betonují současně. Z důvodů lepšího rozložení zatížení a omezení vzniku prasklin v betonu se doporučuje vložit do spolupůsobící nadbetonované desky svařovanou síť. Podpěry nosníků se odstraňují až po dosažení normou stanovené pevnosti betonu.
Stropní konstrukce HELUZ MIAKO má vysokou požární odolnost. Celokeramický rovný podhled stropu tvoří vhodný podklad pod omítku. Strop díky výborné akumulaci a schopnosti přijímat a uvolňovat vlhkost vytváří v místnostech zdravé mikroklima. Výhodou je i možnost ruční montáže nosníků a vložek.
Tyto stropy jsou velice variabilní a lze je použít i při členitých a nepravidelných půdorysech místností, s přídavnou výztuží je lze navrhnout pro konzoly balkónů a schodišťových podest i jako spojité nosníky. Vzhledem k možnému rozpětí a zatížení stropní konstrukce jsou keramické stropy od společnosti HELUZ použitelné pro rodinné a bytové domy, hotely, administrativní budovy, školy, zdravotnická zařízení apod.

1) Stropní nosníky a keramické vložky HELUZ MIAKO; 2)  realizace stropu HELUZ MIAKO; 3)  balkónový stropní panel HELUZ, 4)  strop z panelů HELUZ, 5)  ikládání stropního panelu HELUZ
1) Stropní nosníky a keramické vložky HELUZ MIAKO; 2)  realizace stropu HELUZ MIAKO; 3)  balkónový stropní panel HELUZ, 4)  strop z panelů HELUZ, 5)  ikládání stropního panelu HELUZ

Keramické stropní panely HELUZ
V roce 2002 byly zařazeny do výroby keramické stropní panely HELUZ.
Základní panely se vyrábějí v šířce 1200 mm a délkách od 1,5 do 7,25 m v modulu po 250 mm. Doplňkové panely mají šířku 1000, 900, 700 a 600 mm. V nabídce jsou také atypické panely (např. úkosy), panely s prostupy (např. průlezy, komínové výměny do 600 mm) a panely s vyčnívající výztuží. Poslední novinkou ve výrobě jsou balkónové panely a panely se zvýšenou únosností.
Výška stropních panelů je 230 mm. Stejná je i výška nejčastěji používaného stropu s vložkami ¬MIAKO, ve kterém je možné provádět širší prostupy. V jedné stropní konstrukci mohou být použity současně panely i nosníky s vložkami MIAKO.
Keramické stropní panely se ukládají na cementovou maltou srovnané obvodové a nosné zdivo nebo na vyrovnaný železobetonový věnec. Staticky předepsaná délka uložení na zdivu je 115 mm, uložení v příčném směru je libovolné. Manipulace s panely se provádí zdvihacím zařízením, k uchycení slouží závěsná oka v panelu.
Keramické panely HELUZ není nutné nabetonovávat. Již z výroby jsou opatřeny 4cm vrstvou betonu a na stavbě se betonem zalijí pouze styčné plochy mezi panely a případně ztužující věnec. Styčné plochy mezi panely mají speciální tvar zámku, díky němuž se snižuje riziko vzniku dilatačních spár. Před betonáží se musí plocha zámků, zejména keramická část, řádně navlhčit kvůli dobré přilnavosti betonu a co nejmenšímu odsávání záměsové vody z betonové směsi.
Stejně jako u stropů HELUZ ¬MIAKO vznikne celokeramický podhled se všemi jeho výše popsanými výhodami a s vysokou požární odolností. Další velkou výhodou keramických panelů HELUZ je snadná a rychlá pokládka a strop s okamžitou únosností, což zkracuje dobu výstavby objektu. Panely jsou většinou vyráběny na zakázku na konkrétní stavbu. Ukládají se na zdivo přímo z dopravních prostředků, čímž jsou odstraněny problémy se skladováním. Panely naleznou využití zejména při výstavbě bytových domů, kdy je k dispozici staveništní jeřáb.
podle podkladů firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.

URL:
http://www.heluz.cz

Žádost o více informací od firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
 
Další informace získáte od firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.