Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
15. 10. 2008

Firma

TBG Pražské malty, s. r. o.

TBG Pražské malty, s. r. o.
Rohanské nábřeží 68
Praha 8
186 00Další zúčastněné firmy

Českomoravský beton, a. s.

Českomoravský beton, a. s.


 

Další novinky

 
 
  Další informace o firmě TBG Pražské malty, s. r. o.

 

Cementové lité pěny Poriment

 

Na převážné většině bytových staveb se dnes jako roznášecí vrstva podlahy používá litý anhydritový nebo alfa-sádrový potěr. Stejně tak, jako je věnována velká pozornost kvalitě povrchů a dosažené rovinnosti, jsou vysoké nároky kladeny také na dodržení ostatních parametrů podlahové konstrukce – zejména akustických vlastností podlahového souvrství.
Zjednodušeně řečeno, rozlišujeme z hlediska akustiky dvě základní neprůzvučnosti – vzduchovou a kročejovou. Vzduchová neprůzvučnost (křik, hudba atd.) je ovlivněna hlavně objemovou hmotností konstrukce (čím větší objemová hmotnost, tím větší útlum). V případě železobetonového monolitického skeletu je požadavek normy v prostředí byt – byt většinou splněn již při tloušťce desky 160 mm. Kročejový hluk je vlastně přenos vibrací podlahové desky do konstrukce domu (dupání, kroky, údery do podlahy). Zamezit přenosu těchto vibrací je možné použitím dostatečně dimenzované pružné mezivrstvy – kročejové izolace. Ta může mít podobu desek polystyrenu, desek z minerálních vláken, napěněného PE pásu atd. Velmi důležité a v praxi bohužel velmi problematické bývá samotné provedení. V podlaze se totiž nachází velké množství rozvodů a je nutné v těchto místech kročejovou izolaci přerušit – vyřezat. Vznikne tak místo, kde hrozí přenos hluku tzv. zvukovým mostem. Tato místa je pak nutné překládat jiným typem kročejové izolace, což, jak se ukazuje, není zcela ideální.
Společnosti TBG Pražské malty a Českomoravský beton uvedly před několika lety na trh produkt, který vznik zvukových mostů eliminuje a vytváří vhodný povrch pro položení kročejové izolace. Cementová litá pěna Poriment je směs cementového mléka se speciálními příměsmi, odlehčená vzduchovými dutinkami. Některé typy používají navíc jako plnivo kuličkový či drcený polystyren. Tyto směsi pak mají také velmi dobré tepelněizolační parametry.

Poriment P, cementová litá pěna s polystyrenem
Vyrábí se v objemových hmotnostech 300, 400 a 500 kg/m3. Čím nižší je objemová hmotnost, tím jsou lepší tepelněizolační parametry a nižší cena. Poriment P se používá především v podlahách. Hlavní výhodou je tekutost směsi. Rozvody se velmi jednoduše zalijí, celá železobetonová deska se vyrovná, a vznikne tak rovná plocha, na kterou se velmi snadno položí kročejová izolace bez nutnosti jejího přerušení v oblasti rozvodů. Díky nízké objemové hmotnosti nedochází k nadměrnému přitížení konstrukce. Velmi vhodný je také pro vyrovnání kleneb nebo jinak nerovného podkladu.

Poriment M, cementová litá pěna
Vyrábí se v objemových hmotnostech 600, 900 a 1200 kg/m3. Jako plnivo se používá kamenivo frakce 0–4 mm. Stejně jako Poriment P se tento produkt používá hlavně k vyrovnání podkladu podlahového souvrství, a to v případě potřeby dosažení vyšší objemové hmotnosti konstrukce (např. při vyšších nárocích na vzduchovou neprůzvučnost).

Poriment W, cementová litá pěna
Objemová hmotnost je 600 kg/m3. Jedná se o výrobek s vysokým obsahem cementu a vysokou tekutostí. Je určen pro tenkovrstvé vyrovnání podkladu pod tepelnou nebo kročejovou izolaci, v tloušťkách již od 20 mm.

Samostatnou skupinou jsou cementové pěny určené pro vytváření spádových vrstev. Nesou vždy v názvu písmeno „S“ – sklon.

Poriment PS, cementová litá pěna s polystyrenem – sklon
Objemová hmotnost je 500 kg/m3. Je určen k použití na plochých střechách, terasách atd. Umožňuje dosažení spádu až 8 %. Odpadá tedy složité a nepraktické skládání a vytváření spádových klínů z polystyrenových desek. Hydroizolační pásy se na tuto vrstvu natavují.

Poriment WS, cementová litá pěna – sklon
Objemová hmotnost je 700 kg/m3. Používá se jako spádová vrstva plochých střech a teras. Aplikuje se v tloušťkách již od 20 mm, umožňuje dosažení spádu až 4 %. Do tohoto typu je možné hydroizolaci kotvit, je ale třeba předem ověřit kompatibilitu kotvy s tímto druhem Porimentu.

Všechny směsi se na stavbu dopravují autodomíchávači a čerpají se dieselovými čerpadly, není nutný zdroj elektrické energie a přívod vody na stavbě. Společným jmenovatelem je velmi rychlá aplikace a snadná manipulace. Zatímco skládání a vyřezávání polystyrenových desek je časově a fyzicky náročné, lití Porimentu je jednoduché. Za den je možné uložit více než 1000 m2 montážní skupinou o třech lidech. Čerpat je možné na vzdálenost až 200 m nebo do výšky až 100 m.
Za osm let na českém trhu se Poriment stal velmi oblíbeným výrobkem zejména pro své kvalitativní parametry, přiměřené ceny a široké možnosti použití. Důkazem toho jsou úspěšně dokončené stavby jako např. AB City Tower, Praha 4 (Metrostav D9), AB Kavčí hory, Praha 4 (Hochtief CZ), OS Slunečný vršek, Praha 10 (Metrostav D9), AB Smíchov Gate, Praha 5 (PORR), AB Těšnov, Praha 8 (Vinci Construction), Rezidence Mlynářka, Praha 5 (Průmstav), a mnoho dalších.
Bližší informace naleznete na www.lite-smesi.cz. K dispozici je i informační DVD.

Jakub Šimáček, TBG Pražské malty

1) Typická skladba – Poriment P, kročejová izolace PE pás, separační vrstva, litý potěr Anhyment; 2) Původní technologie; 3) Poriment P – 300, zalité rozvody, rovný podklad; 4) Poriment W – 600; 5) Poriment PS – 500, lití do spádu; 6) Poriment PS – 500, natavená hydroizolace, v pozadí zátopová zkouška; 7) AB Smíchov Gate, Praha 5; 8) Skládání do čerpadla (BD Bartoškova, Praha 3); 9) Rezidence River Diamond, Praha 8
1) Typická skladba – Poriment P, kročejová izolace PE pás, separační vrstva, litý potěr Anhyment; 2) Původní technologie; 3) Poriment P – 300, zalité rozvody, rovný podklad; 4) Poriment W – 600; 5) Poriment PS – 500, lití do spádu; 6) Poriment PS – 500, natavená hydroizolace, v pozadí zátopová zkouška; 7) AB Smíchov Gate, Praha 5; 8) Skládání do čerpadla (BD Bartoškova, Praha 3); 9) Rezidence River Diamond, Praha 8

URL:
http://www.tbgprazskemalty.cz

Žádost o více informací od firmy TBG Pražské malty, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy TBG Pražské malty, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.