Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
14. 11. 2008

Firma

KM Beta, a. s.

KM Beta, a. s.
Dolní Valy 267/2
Hodonín
695 01Produkt

Sendwixové zdivo

Sendwixové zdivo


Další zúčastněné firmy

LB Cemix, s. r. o.

LB Cemix, s. r. o.


 

Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě KM Beta, a. s.

 

Domov pro seniory v Pelhřimově – zdicí prvky KMB Sendwix nahradily betonový skelet

 

Šestipodlažní budovu kopírující linie oblouku otevřeného na jih vstříc zeleným trávníkům a lesním porostům navrhl Ing. Jiří Nedorost z ateliéru PROPROJEKT. Zvolený zdicí systém KMB Sendwix od společnosti KM Beta, a. s., vyhověl i extrémním nárokům na nosnost a pevnost s ohledem na tlak svahu táhnoucího se po vnějším oblouku stavby či tepelněizolačním a akustickým požadavkům.
Domov pro seniory vyroste v místech, kde kdysi stávala prvorepubliková zahradní restaurace a kam se chodilo tancovat a na nedělní čaje. Dokončen bude ve druhé polovině roku 2009. Pro jeho obyvatele bude připraveno 67 jednolůžkových a 17 dvoulůžkových bezbariérových pokojů s vlastním hygienickým zařízením, s přípojkou na TV a internet. Společné klubovny, restaurace, sluncem zalitá zazeleněná terasa nad vstupem ve vnitřním oblouku stavby a další tři střešní zahrady poskytnou důstojné podmínky zdejším obyvatelům, součástí bude i denní stacionář a „Domov se zvláštním režimem“ pro osoby trpící stařeckou Alzheimerovou demencí.
Celková koncepce stavby včetně prostorového členění byla zpracována ateliérem PROPROJEKT, spol. s r. o., ing. Jiřím Nedorostem, konečná úprava pohledů byla řešena ve spolupráci s Ing. arch. Petrem Fialou.
Při projektování autoři museli respektovat kromě velikosti pozemku i svah, který nepravidelně ubíhá v levé části pozemku. Aby minimalizovali rozsah zemních prací, navrhli šestipodlažní stavbu, která levou stranou „zakusuje“ do svahu a stupňovitě v této části ubírali patra. Vzhled budovy je výsledkem i snahy dosáhnout počtu lůžek požadovaného ze strany investora. Tomu vyhověl obloukový tvar objektu.
Stavba byla zahájena počátkem letošního roku a nejen s ohledem na rychlost výstavby zvolili projektanti zdicí systém KMB Sendwix od největšího českého výrobce střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta, a. s. „Hledali jsme materiál s dostatečnou pevností a nosností pro základy, který vytvoří opěrnou zeď vůči svahu. V městských sadech, kde Domov seniorů vyrůstá, jsme nechtěli způsobit příliš velký provoz dopravováním velkých prefabrikovaných materiálů, je zde i snížený průjezd, proto jsme zvolili vápenopískové cihly systému KMB SENDWIX,“ vysvětluje důvody volby Ing. Jiří Nedorost a pokračuje: „Druhým argumentem byla požadovaná hodnota zvukové neprůzvučnosti, které jsme potřebovali docílit mezi jednotlivými byty a kterou žádný jiný materiál bez dalších dodatečných úprav nesplňuje.“
KMB SENDWIX je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Přednosti systému spočívají v nadstandardních tepelně-technických, akustických a statických hodnotách, které jsou vyjádřeny těmito parametry: tepelný odpor R = 6,87 m2K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2K, index zvukové průzvučnosti Rw = 54 dB, pevnost 40 MPa, požární odolnost třídy A – nehořlavé, radioaktivita I = 0,2 a pracnost 0,52 Nh/m2. Dané hodnoty výjimečně splní i některé běžné stavební systémy, vždy však pouze v jednom, maximálně ve dvou parametrech. Sendvičové zdivo KMB SENDWIX dosahuje výborných tepelně-technických, akustických a statických parametrů již při výrazně menších tloušťkách stěn (zdicí prvek SENDWIX 8DF pro nosné stěny je široký jen 240 mm), čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy.
Systém KMB SENDWIX byl certifikován od vnitřní omítky po vnější zdivo včetně lepidel, celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. V případě pelhřimovského Domova pro seniory byl použit systém KMB SENDWIX L s odvětrávanou izolací a lícovou přizdívkou v podobě cihly NF v bílé barvě (v základní nabídce je v celkem pěti barevných variantách) a systém KMB SENDWIX M, ve kterém je použitým izolantem minerální vata (Isover) s venkovní povrchovou úpravou v podobě šlechtěné omítky.
Tlak svahu a skály v zadní části suterénu kladl vysoké nároky na pevnost obvodových konstrukcí, proto zde byly osazeny prvky SENDWIX 8DF (248x240x248 mm) a SENDWIX 5DF (290x240x123 mm) vedle sebe, čímž byl plnohodnotně nahrazen drahý betonový skelet. Právě hladký SENDWIX 5 DF-LP je prvek s největší pevnostní mezi stavebními materiály u nás (pevnost v tlaku průměrná 40 N/mm2). Nosné stěny byly vystavěny z bloků SENDWIX 8DF-LP, v případě vyšších požadavků na neprůzvučnost stěn mezi jednotlivými bytovými jednotkami byly použity plné prvky SENDWIX 8DF-LP AKU (neprůzvučnost 54 dB již při šířce 240 mm). Ty se podobně jako příčkové zdivo SENDWIX 4DF-LD (248x115x248 mm), použité k oddělení sociálního zařízení v rámci bytových jednotek, pokládají ve styčné ploše na pero a drážku a lepí se jen ložná spára. (Žádný jiný materiál nedosahuje zvukové neprůzvučnosti 42 dB již v tloušťce 115 mm.)

Domov pro seniory v Pelhřimově – zdicí prvky KMB Sendwix nahradily betonový skelet

Součástí certifikovaných systémů KMB SENDWIX jsou lepidla a omítky, které pro vápenopískové zdivo speciálně vyvíjí společnost LB Cemix. „Jedná se o materiály, které jsou šité na míru systému KMB SENDWIX a respektují charakter vápenopískových cihel. Cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění Flex SX-L obsahuje velké množství retenčních přísad proti zprahnutí malty, je rychleschnoucí a má vyšší odolnost vůči stlačení ložné spáry. Zdicí malta 920 SX rychle zatuhne (během 20–40 minut), takže lepené zdivo se nepropadává, a i svou pevností 20 MPa v tlaku koresponduje s vysokopevnostním zdivem KMB SENDWIX,“ vysvětluje Ing. Miroslav Štenko, vedoucí útvaru vývoje společnosti LB Cemix, a. s.
Malé skladové plochy na stavbě pelhřimovského Domova pro seniory kladly nároky na logistiku dodávek materiálu, proto pro nástřik tisíce metrů čtverečních omítek poskytl LB Cemix sila, která se dle potřeby asi 1–2x týdně doplňují dofouknutím materiálu z cisterny. Omítky Cemix namíchané v silu se hadicí nastříkávají v tloušťce pouze 8 až 10 mm, což přináší úsporu času i práce. Aplikována byla jednovrstvá omítka Cemix 0,73 ruční strojová. „I tento materiál byl vyvinut speciálně pro KM Betu. Jedná se o jednokrokové omítání, neboť zrno je tak jemné, že omítky jsou finalizovány vyhlazením a nemusejí se již upravovat štukem,“ pokračuje Ing. Miroslav Štenko. Protože vápenopísková cihla má tendenci vytáhnout z maltovin vlhkost, potřebuje ošetření stavební chemií, což bylo učiněno polymercementovým můstkem 221. Ten se natáhne na zdivo válečkem, zdrsní plochy a vytvoří jakési smirkové plátno, čímž se zvýší přilnavost omítky. Polymercementový můstek zároveň sníží nasákavost vápenopískových bloků a zlepší vysychání – druhý den se může nahodit omítka.
V použití systému KMB Sendwix se promítají současné trendy, tj. přechod od klasického zdění na malty k tenkovrstvému lepení. S využitím systému KMB SENDWIX lze například postavit i moderní pasivní dům. Posouzení stavby z hlediska tepelné úspornosti je závislé na spotřebě tepla vztažené k m2 plochy za rok. Zatímco běžná výstavba od r.  1995 vykazuje spotřebu energie asi 130 kWh/m2/rok a výjimkou není 200 kWh/m2/rok, se systémem KMB SENDWIX lze směle docílit hodnot potřebných pro energeticky úsporný (90 kWh/m2/rok) až pasivní dům (55 kWh/m2/rok). Vynikajících hodnot dosahuje KMB SENDWIX také z hlediska zdravotní nezávadnosti (horní mezní normová hodnota radioaktivity je I = 0,5, pro zdivo KMB SENDWIX byla naměřena hodnota jen I = 0,18), úspornosti, efektivity při zdění a vynikající z hlediska akumulace tepla v konstrukcích. KMB SENDWIX je moderním řešením pro stavbu rodinných i bytových domů a veřejných budov odpovídajících současným i budoucím potřebám.
podle podkladů firmy KM Beta

URL:
http://www.kmbeta.cz

Žádost o více informací od firmy KM Beta, a. s.
 
Další informace získáte od firmy KM Beta, a. s. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.