Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
27. 11. 2008

Firma

CIUR a. s.

CIUR a. s.
Pražská 1012/65
Brandýs nad Labem
250 01Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě CIUR a. s.

 

CIUR dokončil novou výrobní halu

 

Firma CIUR, a. s., je jedním z významných evropských výrobců celulózových vláken pro stavební izolace i jiné průmyslové využití. Od roku 1991, kdy začala naplno výroba v České republice, nepřetržitě roste objem zpracovaného recyklovaného papíru. Ten je hlavní vstupní surovinou prakticky pro veškeré výrobky. V této souvislosti snaha vedení firmy již několik posledních let směřovala k vybudování vlastního zázemí pro sběr a třídění papíru.

Právě dokončená nová výrobní budova s manipulační, skladovací a výrobní plochou cca 4500 m2 by měla tento problém vyřešit i v souvislosti s dalším plánovaným nárůstem výrobní kapacity a zavedením nových produktů. Realizace byla umožněna díky podpoře ministerstva životního prostředí, které prostřednictvím SFŽP ČR poskytlo dotaci ve výši téměř 33 mil. Kč. Díky této podpoře mohla být realizována investice za více než 100 mil. Kč.

Do nového objektu je umístěna nová třídicí linka, která kapacitně i svojí koncepcí umožní optimálně připravovat speciální druhy surovin pro další výrobu vláknitých výrobků až do množství cca 25 000 t/rok. Zdroje pro naplnění nové kapacity jsou zajištěny pomocí stávající struktury dodavatelů, pro které bude nový objekt sloužit jako trvale přístupné sběrné místo. Díky tomu mohou i oni dále rozvíjet své aktivity v tomto oboru, a to zejména v regionu středních Čech a hlavního města Prahy.

S ohledem na složité podloží je celý nový objekt založen na pilotách a jako konstrukční materiál byl zvolen železobeton. Hala je temperována a třídicí kabiny jsou samostatně klimatizovány pro dosažení maximální pohody obsluhujícího personálu. Zároveň by tak mělo být zajištěno, že papír pro výrobu nebude přemrzlý nebo vlhký.
Touto poslední halou je rovněž z hlavní části ukončeno budování areálu firmy CIUR, a. s., v Brandýse nad Labem. Celková výrobní a skladová plocha firmy se rozšířila na cca 25 000 m2. V rámci snahy o zabezpečení vysoké spolehlivosti dodávek pro zákazníky byly celý nový objekt i stávající provozy vybaveny stabilním hasicím zařízením (sprinklery), které zvyšují požární bezpečnost výroby i skladů. Na právě dokončený objekt bude dále navazovat i nově budovaná struktura vlastního sběru papíru, zajišťovaného formou dodávek z nových zdrojů. CIUR se chce opět zaměřit na školy, sběrné dvory obcí a další subjekty s nabídkou solidní výkupní ceny papíru, aby podpořil zejména v blízkém okolí zájem o třídění této suroviny z běžného komunálního odpadu, v němž stále vysoké procento papíru končí. Dle výzkumů je v současnosti podíl papíru v množství odpadu končícím na skládkách i ve spalovnách stále významný. Přitom zpětné zpracování papíru je jednou z nejlépe zvládnutých oblastí recyklace.

O tom, že výrobky firmy CIUR jsou ekologické, svědčí i dvě známky Ekologicky šetrný výrobek, které pokrývají prakticky celou řadu dodávaných výrobků ve všech oborech.
Vedle třídění papíru je nová linka připravena vytříděnou surovinu slisovat do balíků. Druhy nevhodné pro další zpracování v technologiích CIUR, a. s., budou snadno transportovány ke zpracování v papírnách. V budoucnu je počítáno i s doplněním provozu o rozvlákňovací technologii, která by navazovala na třídicí linku. Tím budou i vnitropodnikové transporty v maximální míře eliminovány.

Celý nový provoz by měl do budoucna přinést konkurenční výhodu odběratelům i dodavatelům jak po stránce kvality, tak po stránce plynulosti dodávek. CIUR zastává názor, že mají-li být jakákoliv ekologická výroba nebo výrobek z dlouhodobého hlediska udržitelné, musí být výhodné i ekonomicky od zpracování surovin až po finální využití.

Dne 6. 11. 2008 přišlo oslavit otevření nové haly spolu s vedením a zaměstnanci firmy a představiteli města Brandýsa nad Labem více než 550 obchodních přátel z řad odběratelů i dodavatelů.
podle podkladů firmy CIUR, a. s.

CIUR dokončil novou výrobní halu

URL:
http://www.ciur.cz

Žádost o více informací od firmy CIUR a. s.
 
Další informace získáte od firmy CIUR a. s. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.