Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
15. 12. 2008

Firma

Dörken, s. r. o.

Dörken, s. r. o.
Nad Vinným potokem 1149/2
Praha 10-Vršovice
101 11Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě Dörken, s. r. o.

 

Správné provádění drenážních systémů

 

Ve statistikách pojednávajících o poruchách staveb zaujímá jedno z předních míst problém vad stavebních konstrukcí v kontaktu se zeminou. Nejčastěji se odborníci domnívají, že tyto poruchy jsou způsobeny nesprávným provedením hydroizolace, avšak ne vždy je to tak. Hlavním důvodem leckdy značného provlhnutí (např. u suterénních stěn) bývá špatné vyhodnocení očekávaného zatížení vodou a z toho pramenící nesprávný výběr ochranných opatření.

Voda, která ve formě srážek dopadá na zem, si hledá nejjednodušší cestu. V ideálním případě se může rychle a bez překážek vsáknout do podloží a nepůsobí tlakově na podzemní konstrukce. To ale – jako většina ideálních případů – nastane v praxi jen velmi zřídka. Vsakuje-li se srážková voda pomalu, působí na stavební konstrukci i tlakově. Nejhorší případ nastává, pokud je podloží nepropustné. Srážková voda se nemůže vsakovat a spodní stavba je trvale vystavena tlakové vodě.

Zatížení vodou je rozhodující pro návrh izolačního, drenážního a ochranného systému. Pečlivý průzkum skutečných půdních poměrů a všech dalších vlivů je proto velmi důležitý, neboť množství srážkové vody a konkrétní podmínky stavby mohou být značně rozdílné. Např. pokud stavba nestojí na rovinatém pozemku, ale na svahu, je třeba počítat s přívalem vody u "horní" stěny v objemu až 0,3 l/s.m. Toto množství musí být schopna drenážní vrstva odvést k drenážnímu potrubí tak, aby stěna byla ochráněna před poškozením vlhkostí.

Také volba izolačního systému vychází z předpokládaného zatížení vodou. Platí zásada: u nekomplikovaného hydroizolačního systému je nižší riziko chyb při provádění, a systém je tedy z tohoto pohledu výrazně spolehlivější. Účinná drenáž tuto spolehlivost posiluje. Brání zadržování vody u základů a podzemních stěn, takže hydroizolace může být jednodušší. Funkční drenáž musí být ale vždy tvořena plošnou drenáží na stěnách a drenážním potrubím pro odvedení vody. A kromě toho se ani ten nejlepší hydroizolační systém se neobejde bez kvalitní mechanické ochrany. Pokud drenážní pás splní i tuto funkci, je to jen dobře.

Ochrana staveb před vlhkostí je komplexní úkol. Je však řešitelný, pokud projektanti a prováděcí firmy využijí osvědčené systémové drenážní řešení, které zohledňuje všechny důležité požadavky a detaily.

1) Obr. 1; 2) Obr. 2 - umístění revizních šachet a spádování drenáže; 3) Obr. 3
1) Obr. 1; 2) Obr. 2 - umístění revizních šachet a spádování drenáže; 3) Obr. 3

Úkolem drenážního systému je ochrana hydroizolace a odvedení prosakující vody tak, aby nezpůsobovala tlakové namáhání. Drenážní systém obsahuje různé prvky a prvky a pouze souhra plošné drenáže na svislých stěnách a potrubí kolem objektu tvoří funkční celek, který odpovídá požadavkům norem. Plošnou drenáž stěn musí tvořit vsakovací a filtrační vrstva. Struktura profilované fólie vytváří vzduchový prostor mezi nopy, kudy odtéká voda. Pevně nakašírovaná filtrační geotextilie, vyrobená z termicky zpevněných nekonečných polypropylénových vláken, působí jako vrstva filtrační a zadržuje jemné částice zeminy. Běžná profilovaná fólie s volně přiloženou geotextilií funkci plošné drenáže neplní.

Při pokládce plošné drenáže je důležité zakrýt všechny plochy, které budou následně v kontaktu se zeminou. Drenážní pás se pokládá tak, aby filtrační geotextilie směřovala k budoucímu zásypu, a mechanicky se fixuje v horní hraně nad izolací. Spodní hrana drenážní fólie je zakončena u základů a je součástí drenážního obsypu a filtračního obalu potrubí. Správné provedení přesahů je velmi důležité. Svislá plošná drenáž ležící na hydroizolaci odvádí rychle prosakující vodu k drenážnímu potrubí. Nedochází k zadržování vody a k tlakovému namáhání a hydroizolace je zároveň nejlepším možným způsobem účinně chráněna před mechanickým poškozením.

Před budováním základů se pokládá drenážní potrubí, které je také vedeno podél všech stěn, jež budou v kontaktu se zeminou. Osazuje se co nejpříměji se spádem 0,5 cm/bm. Perforace potrubí v ploše (> 80 cm2/m) umožňuje v maximální míře příjem vody. Drenážní potrubí má nejčastěji průměr 100 mm.

Drenážní potrubí je ze všech stran obsypáno štěrkopískem, v tomto loži také končí dolní hrana drenážní fólie. Použije-li se drenážní filtr (betonářský štěrkopísek frakce 0/32 mm), měl by být obsyp proveden kolem drenážní trubky v tloušťce minimálně 15 cm. Obalení obsypu do filtrační geotextilie pak není nutné. Použije-li se na obsyp jiná zrnitost kameniva (např. 8/16), musí být obsyp potrubí proveden v minimální tloušťce 10 cm a celý zabalen do filtrační geotextilie. Při pokládce potrubí se dále musí dbát na to, aby dno trubky bylo minimálně 20 cm pod horní hranou základu (viz obr. 1, 3).

Čisticí a kontrolní šachty se umisťují vždy v místě změny směru potrubí (obr. 2). Jejich průměr je 300 mm. Tímto způsobem zajistíme spolehlivý drenážní systém, který odpovídá požadavkům norem. Odvedení vody z drenáže se provádí dle možností do odvodňovací stoky, dešťové kanalizace nebo do vsakovací nádrže. Odpadní potrubí by mělo být chráněno zpětnou klapkou před vzedmutím hladiny.

Tabulka: Technická data drenážních fólií DELTA

Profilovaná fólie s drenážní funkcíDELTA®-TERRAXXDELTA®-DRAINDELTA®-MS 20
Profilovaná fólieHDPE stříbrnáHDPE hnědá s oboustrannými nopyHDPE hnědá
Filtrační textiliePP šedáPP šedá-
Mikroperforovaná kluzná fólie s textilií
Plochý okraj/samolepicí přesahano/anone/nene/ne
Výška nopů [mm]cca 9cca 12cca 20
Objem vzduchu mezi nopy [l/m2]cca 7,7cca 6,0 každá stranacca 14,0
Kontaktní plocha nopy/podklad [cm2/m2]cca 8000cca 1100cca 1280
Pevnost v tlaku (krátkodobé zatížení) [kN/m2]cca 400cca 90cca 150
Pevnost v tlaku (dlouhodobé zatížení) [kN/m2]cca 90cca 50-
Hloubka zabudování [m]105-
Teplotní odolnost [°C]-30 až 80-30 až 80-30 až 80
Pevnost v tahu [kN/m], EN ISO 103196,06,0-
Odolnost proti průrazu (kuličková zkouška) [mm], EN 9184040-
Charakteristická velikost pórů [μm], EN 12956150150-
Rozměr role [m]-
Nosná mřížka12,5 x 2,412,5 x 2,020 x 2,0


Hydraulické vlastnosti
Drenážní kapacita
bez zatížení [l/s.m]
i = 0,020,40,151,45
i = 0,030,510,211,75
i = 0,101,030,473,2
i = 1,03,51,7510
Drenážní kapacita
se zatížením 20 kN/m2 [l/s.m]
i = 0,020,320,141,17
i = 0,030,420,191,43
i = 0,100,840,422,64
i = 1,03,11,58,4

podle podkladů firmy Dörken, s. r. o.

URL:
http://www.dorken.cz

Žádost o více informací od firmy Dörken, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy Dörken, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.