Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
14. 1. 2009

Firma

Sika CZ, s. r. o.
Bystrcká 1132/36
Brno
624 00Další novinky

 
  Další informace o firmě Sika CZ, s. r. o.

 

Pružné lepení ve stavebnictví

 

Společnost Sika, přední světový výrobce průmyslových lepidel a tmelů, slaví letos 15 let působení své pobočky v České republice. Během této doby uvedla na náš trh několik nových technologií a výrobků.

V poslední době zažívá ve stavebnictví velký vzestup pružné lepení, které se pro své nesporné výhody prosazuje v oblasti lepení fasád, obkladů, podlah, balkonů, teras, oken, schodišť a různých doplňků. Dynamický vývoj posledních let v tomto odvětví předznamenává slibnou budoucnost nových technologií.

Sika® fasádní systém – řešení pro těsnění a lepení v konstrukcích fasád
Vnější opláštění a design budovy jsou významnou částí projektu staveb. Fasáda poskytuje nejen první vizuální dojem o stavbě, ale rovněž ovlivňuje celkové klimatické poměry v budově a tím také to, jak se v budově cítíme.

Z tohoto důvodu jsou požadavky na vzhled a návrh fasády velmi různorodé a stávají se stále náročnějšími. Normy o hospodaření a úsporách energií se stále zpřísňují a budou v budoucnu silně ovlivňovat další vývoj. Hlavním úkolem současnosti je vývoj optimálních systémů a komponentů, které splní požadavky moderního designu a zajistí bezpečnou a hospodárnou konstrukci fasády.

Společnost Sika pokračuje ve vývoji nových výrobků, systémů a technologií pro těsnění a lepení fasád, které by splňovaly požadavky specifického trhu, vzniklé v úzké spolupráci s předními architekty, projektanty a společnostmi vyrábějícími a realizujícími opláštění staveb. V zásadě lze oddělit materiály pro provětrávané fasádystrukturální zasklívání.

Provětrávané fasády
V případě provětrávaných fasád je vnější plášť tvořen nosným roštem z hliníkových nebo dřevěných profilů, které jsou připevněny ke konstrukci budovy a vyplněny tepelnou izolací. Obvodový plášť z obkladových panelů je nalepen trvale pružným systémem Sika Tack®-Panel bez vyplnění spár. Vzduchová mezera mezi izolací a dekorativním povrchem slouží k větrání fasády. Panely mohou být vyrobeny z nejrůznějších materiálů – například kovu, kompozitních materiálů, keramiky, dřeva, přírodního a umělého kamene, cementovláknitých desek atd., a tak nabízejí architektovi významnou volnost designu (obr. 1a, 1b).

Strukturální zasklívání
Fasáda s opláštěním je vylehčený, multifunkční prvek stavby, vyrobený ze skla (jedno- nebo vícetabulových prvků), kovových, kamenných nebo kompozitních panelů. Tyto panely jsou připevněny k nosnému rámu buď pomocí přítlačných terčů (závěrový systém), nebo jsou nalepeny silikonovým lepicím tmelem. Tento systém je celý mechanicky upevněn k hlavní konstrukci budovy. Opláštění fasád výplňovými panely je nejmodernější technologií pro výškové budovy.

Strukturální zasklívání pomocí adhezních tmelů Sikasil® SG-20Sikasil® SG-500 prokázalo vynikající odolnost proti UV záření a klimatickým vlivům v mnoha projektech po celém světě (obr. 2a, 2b). U zasklívaných konstrukčních systémů lze použít mnoho těsnicích přípravků, tmelů a lepidel, které se navzájem dostávají do kontaktu též s mnoha dalšími materiály. Vyžadují se proto výrobky vysoké kvality, které jsou kompatibilní se všemi substráty a také příslušenstvím. Z tohoto důvodu Sika dodává také těsnicí tmely Sikasil® WS-605 SSikasil® WS-355 a zasklívací pásky Sika® Spacer Tape HD.

Výroba izolačních skel
Argonem plněná izolační skla, sekundárně těsněná po obvodě UV odolným tmelem Sikasil® IG-25 HM, jsou vhodná pro zasklené konstrukce fasád. Pro izolační skla plněná vzduchem lze rovněž aplikovat Sikasil® IG-25.

V poradenském centru pro fasády vyvíjí Sika nové výrobky a technologické postupy a zkouší metody těsnění a lepení (obr. 3). Specialisté z centra pro fasády poskytují individuální pomoc při návrhu projektu i při vlastní realizaci, a to na všech kontinentech. Sika přikládá velkou důležitost týmové spolupráci mezi výrobci skla a zhotoviteli fasád, speciálně při vývoji nových výrobků pro technologii lepení a těsnění. Díky tomu nabízí Sika kompletní řešení pro okamžitou instalaci integrovaných fasádních systémů.

Pružné lepení ve stavebnictví

Lepení dřevěných podlah
Dřevěné podlahy jsou vystaveny dynamickému a statickému namáhání, které musí být pohlceno všemi materiály konstrukce. Dynamická zátěž je způsobena chůzí, pohybem po podlaze nebo vibracemi vyvolanými zvukem. Statické napětí vyvolává nevyhnutelné zvyšování a snižování vlhkosti dřeva v důsledku klimatických změn, které jsou v kombinaci s tuhým lepidlem často příčinou poškození. Vlhkost dřeva koresponduje se změnami vlhkosti okolí a přizpůsobuje se jim – dřevo má snahu měnit svoje rozměry. Tyto změny způsobují smyková pnutí ve dřevě, ve vrstvě lepidla i v podkladu. Proto je výhodnější používat lepidlo schopné tato pnutí vyrovnávat a vytvořit tak spojení odolávající smykovému napětí mezi dřevem a podkladem, aniž by došlo k poškození (obr. 4, 5).

Pružná lepidla SikaBond® mají pevnost ve střihovém tahu 0,7 až 1,2 MPa a prodloužení při porušení 600 % až 900 % (DIN 53504), tedy nižší, než je vazebná pevnost povrchu podkladního betonu. To znamená, že tento povrch se nemůže porušit a lepené prvky nejsou vystaveny pnutí. Díky rovnoměrnému přenášení smykových sil, které jsou absorbovány lepidlem, dochází k odstranění špiček napětí. Mezi další výhody patří tlumení kročejového hluku, dlouhá životnost a estetika podlah, rychlá a snadná aplikace bez penetračního nátěru, přilnavost k nejrůznějším materiálům, použití i při podlahovém vytápění a nulový obsah rozpouštědel.

Zvláštním příkladem použití pružného lepení je zhotovení venkovních roštových podlah z exotických dřevin kvůli vysoce estetickému vzhledu bez použití šroubů. Mimořádně esteticky hodnotné řešení, které uspokojí i nejnáročnějšího uživatele, je teaková dřevina přilepená k podkladu, spárovaná pružným polyuretanovým tmelem a po přebroušení napuštěná teakovým olejem. Výsledný povrch je stejný jako na palubách lodí.

Lepení dlažby
V koupelnách, na balkonech a terasách, které jsou vystaveny působení vlhka a mrazu, se v poslední době stále více uplatňuje systém SikaBond®-T8. Hydroizolaci a lepidlo tvoří jeden výrobek, kterým lze lepit různé druhy dlažby na různé podklady (savé i nesavé). Redukuje přenos napětí mezi podkladem a lepeným prvkem. Je velmi vhodný pro povrchy namáhané tepelnou zátěží, způsobující objemové změny. Díky vysoké průtažnosti 400 % není třeba vkládat do rohů vyztužující pásky (obr. 6, 7).

Materiál se aplikuje ve dvou pracovních krocích. V prvním se vytvoří souvislá hydroizolační vrstva a ve druhém se rozprostře zubovou stěrkou a položí se dlažba. Spárování se provádí běžnou spárovací hmotou nebo jako vysoce kvalitní řešení pružným polyuretanovým tmelem Sikaflex®.

Lepení oken
Výhody pružného lepení se přenášejí i do výroby oken. V současné době již řada výrobců nabízí novou generaci plastových, dřevěných a hliníkových oken, u nichž je izolační sklo vlepeno do rámu, což umožňuje navrhovat úspornější profily, zvýšit tuhost okna, zlepšit tepelněizolační vlastnosti a prodloužit životnost. U plastových profilů je navíc odstraněna kovová výztuha, což dává možnost návrhu modernějšího designu.

Oblast použití pružného lepení ve stavebnictví se rozvíjí velmi dynamicky stejně jako v průmyslu, odkud byla řada aplikací převzata. Nové generace lepidel dovolují navzájem spojovat různé materiály s velmi odlišnou tepelnou roztažností, a eliminovat tak poruchy obvyklé u pevných spojů.
Ing. Miroslav Rychtařík, specialista pro lepení a tmelení, Sika CZ, s. r. o.

Žádost o více informací od firmy Sika CZ, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy Sika CZ, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.