Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
13. 2. 2009

Firma

CIUR a. s.

CIUR a. s.
Pražská 1012/65
Brandýs nad Labem
250 01Produkt

Climatizer Plus

Climatizer Plus


Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě CIUR a. s.

 

Aplikace celulózové izolace při dodatečném zateplování staveb

 

Stejně jako v uplynulých letech, i letos na podzim celá řada investorů obrací svoji pozornost k omezení úniků tepla před příchodem topné sezóny. V řadě případů jsou požadavky na kvalitu a rozsah díla značně rozsáhlé a čas na realizaci neúměrně krátký.

V mnohých konstrukcích lze však s úspěchem doplnit izolaci pomocí foukané izolační hmoty z celulózových vláken Climatizer plus, aniž by bylo nutné přistoupit k rozsáhlým konstrukčním změnám či náročným stavebním zásahům. Podívejme se na několik typických případů, které je snadné řešit právě touto izolační metodou. Z hlediska úniků je vždy logické zabývat se nejprve střešní nebo stropní konstrukcí objektů, pokud ještě z hlediska tepelněizolačního nebyly sanovány. Zateplení takové konstrukce může pro majitele objektu často přinést úsporu nákladů na vytápění čítající i více než 30 %.

Při této aplikaci jsou však i určitá úskalí, na která je třeba upozornit a eliminovat jejich vliv. Jednou z hlavních otázek, která obvykle napadne odborníka i poučeného laika, je, jak je to s parotěsností, když parotěsná zábrana v takto provedené konstrukci chybí. Z tohoto hlediska je třeba si uvědomit, že Climatizer plus je přírodní materiál na stejné bázi jako veškeré dřevěné prvky této konstrukce. Je schopen velmi dobře odvádět vlhkost, která by se v něm náhodně vyskytla, ale především má velmi nízký difuzní odpor. Jeho použitím tudíž nedojde k uzavření par uvnitř konstrukce, ale naopak můžou volně projít. Výpočtem dojdeme k závěru, že ve skutečnosti většina skladeb vychází bez kondenzace nebo s jejím minimálním výskytem, kdy výpar v celkové bilanci několikanásobně převažuje. Je třeba však dobře zvážit celkovou situaci střechy nad zateplovaným stropem. Zcela jinak se z hlediska odvětrání chová stará střecha bez pojistné hydroizolační fólie a jinak střecha po rekonstrukci s celoplošně aplikovanou fólií nebo asfaltovým šindelem, navíc např. bez správně provedeného odvětrání.

V takovém případě je třeba nejprve realizovat systém pro větrání celého půdního prostoru, například větrací hlavicí, štítovou ventilačkou nebo větracími taškami, a pak teprve provádět izolaci stropu. Pokud je strop pokryt pouze prkny nebo tenkou hliněnou mazaninou, je obvykle aplikace bez jakýchkoli problémů. U stropů s betonovou mazaninou je vhodné část mazaniny (například u obou pozednic) odstranit a strop nechat odvětrávat.

Častá bývá rovněž otázka, co se stane, pokud bude půda v budoucnu využita jako obytná a dojde k uzavření horního záklopu stropu podlahovou krytinou. To však není již žádným problémem, protože teploty přízemí i podkroví se užíváním vyrovnají a ke kondenzaci již nemůže dojít. Climatizer plus pak slouží jako akustická izolace a zároveň brání prochlazování podlahy v případě netěsností stropu u obvodových stěn.

Ještě jednodušší bývá doplnění izolační vrstvy do nepochozích prostor odvětrávaných střech, a to jak „rovných“ tak i například stanových. Vstup do pláště střechy se vytvoří před aplikací a k jeho uzavření se po zaizolování použije například aktivní větrací hlavice nebo poklop. Vždy však zůstává na projektantovi nebo přímo aplikační firmě posoudit velikost a vhodnost rozmístění odvětrávacích otvorů střechy a zabezpečení jejich dobré průchodnosti. Dlouhá životnost tohoto typu střech totiž spočívá především na spolehlivém odvětrání mezery mezi střešním pláštěm a izolací.

Aplikací, které lze při dodatečném zateplování objektů provést s úspěchem, je celá řada, a to i v obvodových stěnách a prostorách podkroví. Doporučujeme však předem s firmou CIUR, a. s., nebo certifikovanou aplikační firmou konzultovat vhodnost provedení u složitějších aplikací pro dosažení maximální úspory a spolehlivosti provedení. Další informace najdete na www.climatizer.cz.
podle podkladů společnosti Ciur

1) Climatizer Plus podléhá ohni velmi nesnadno; 2) Stropní konstrukce dodatečně vyplňovaná izolací Climatizer Plus; 3) Dodatečná aplikace izolace do ploché odvětrávané dvouplášťové střechy – nepochozí půdní prostor; 4) Nový vstupní otvor do ploché střechy s odvětrávanou mezerou; 5) Dodatečné zateplení šikmých částí střechy.
1) Climatizer Plus podléhá ohni velmi nesnadno; 2) Stropní konstrukce dodatečně vyplňovaná izolací Climatizer Plus; 3) Dodatečná aplikace izolace do ploché odvětrávané dvouplášťové střechy – nepochozí půdní prostor; 4) Nový vstupní otvor do ploché střechy s odvětrávanou mezerou; 5) Dodatečné zateplení šikmých částí střechy.

URL:
http://www.ciur.cz

Žádost o více informací od firmy CIUR a. s.
 
Další informace získáte od firmy CIUR a. s. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Viz také:
13. - Izolace

Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.