Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
12. 5. 2009

Firma

REHAU, s. r. o.

REHAU, s. r. o.
Obchodní 117
Čestlice
251 70Další novinky

 
 
  Další informace o firmě REHAU, s. r. o.

 

Energeticky úsporné bydlení

 

Stále více majitelů a uživatelů rodinných, ale i ostatních domů hledá účinná řešení ke snížení jejich energetické spotřeby.
Ve světle nedávné plynové krize je třeba si uvědomit, že problémem nejsou jen ceny zdrojů, ale vůbec jejich dostupnost. Závislost vytápění budovy výhradně na jednom médiu se stává rizikovým faktorem, dalším výrazným činitelem je pak objem potřebné energie.

Do budoucna se vyplatí doplnění hlavního zdroje zálohou, a to nejlépe co nejméně závislou na „politických“ vlivech (biomasa, solár, fotovoltaika). Další nutnou věcí jsou energetické úspory v souvislosti s bydlením. To je věc stále podceňovaná i přes neustálé upozorňování části odborné veřejnosti na nedostatečné a zkreslené vnímání pojmu energetické náročnosti budov (ENB).

Energetická náročnost budov
ENB je soubor energií potřebných pro vytápění, větrání a chlazení, pro přípravu teplé vody za celý kalendářní rok, vztažený na 1 m2 obytné plochy [kWh/m2.a]. Tato veličina by měla být,
resp. legislativně se od 1. 1. 2009 stala, základním parametrem „užitné vlastnosti“ příslušného bytu, přesněji novostavby domu. V souvislosti s technickými parametry se hovoří
o tzv. nízkoenergetickém (NED < 50 kWh/m2.a) a pasivním (PD < 15 kWh/m2.a) domě. Konstrukce takovýchto domů se výrazně liší od proporcí a dispozic „běžných“ domů. Je hluboký omyl, rozšířený mezi veřejností (a bohužel často prezentovaný i různými „odborníky“), myslet si, že stačí více zateplit obvodové pláště a máme NED. Právě průkaz ENB by měl tyto chiméry jednoznačně vyvrátit.

Nízkoenergetický a pasivní dům
Domy typu NED (a pak zejména PD) je nutné již od počátku projektování podřídit řadě zásad, a ne vždy je možné náročná kritéria splnit (např. nevhodný pozemek, nadměrné stínění lesem, zástavbou, návětrná strana apod.). Již dispozice spolu s čle¬něním pláště musí respektovat patřičnou míru solárních zisků pro vnitřní prostory a využívat orientaci zejména pobytových místností na JV, J, JZ a Z. Je nezbytné místnostem orientovaným na tyto světové strany zajistit patřičně veliká okna se zasklením s maximálně dosažitelným prostupem solární energie
(g = 50 %). Obvodový plášť NED spolu s okny musí mít nadstandardní parametry tepelného odporu (stěny UW = 0,15 W/m2.K, okna Uo = 0,75 W/m2.K). Veškeré rizikové detaily (tepelné mosty) musí být ověřeny z hlediska vnitřních povrchových teplot, resp. tzv. teplotního faktoru.

Celý obvodový plášť musí být vysoce vzduchotěsný. Tato vlastnost je zásadní podmínkou pro splnění parametru NED a PD a její měření se provádí tzv. Blower-Door testem. Složka tepelných ztrát infiltrací by se stala v případě zásadního snížení ostatních složek tepelných ztrát dominantní a zhatila by celkový výsledek.

Systémy Rehau pro NED a PD
Firma Rehau disponuje zřejmě nejširší nabídkou ucelených systémů a materiálů, které vytvoří spolu se správně navrženým domem technologický celek. Takový soubor pak snadno splňuje kritéria NED a PD dle průkazu ENB. Ve spolupráci s aliancí Bahal ČR se podařilo vytvořit velmi variabilní řady NED. Tyto typizované technologie se vzájemně doplňují a v důsledku splňují požadavky dnešního modelu bydlení (a to nejen z pohledu úspory energie). Proto je např. celý objekt vybaven systémem vnitřního kontrolovaného větrání. Dříve tolik diskutovaná minimální hygienická výměna vzduchu infiltrací oken je zde 100% zajištěna a kontrolována. Pro správné hospo¬daření s teplem v souvislosti s větráním je osazena rekuperační jednotka a její účinnost lze výrazně zvýšit přívodem vzduchu přes tzv. vzduchový zemní výměník nebo registr. Speciálně antibakteriál¬ně povrchově upravené potrubí AWADUKT Thermo se navrhuje podle druhu zeminy a teplotní oblasti tak, aby se v zimním období vzduch předehřál a v létě naopak zchladil. Tak lze velmi snadno ušetřit energii nejen v zimě, ale v létě i takto přiváděný vzduch chladit, což se na osluněných stranách přímým větráním okny nepodaří. Otvorové výplně mají patřičné rozměry a orientaci včetně vynikajícího celkového Uo = 0,7–0,8 W/m2.

K a jejich odstínění je řešeno velice jednoduše pomocí roletových systémů. Solární zisky však nesmějí překročit stanovenou mez. Přehřátí interiéru by si v případě NED vyžádalo okamžité chlazení prostorů a bylo by to velmi energeticky náročné. Teplotu vnitřního prostředí hlídá termostat a v případě překročení maximální nastavené teploty se na osluněných stranách spustí rolety do přednastavené výšky a dojde k zastínění osluněných oken. Po „vychladnutí místnosti“ rolety opět vyjedou nahoru.

Pro „vytápění“ domů typu NED navržených ve spolupráci s firmou Bahal ČR je použito několik základních sestav od jednoduché nabíjecí nádrže (pomocí elektrické spirály) až po tepelné čerpadlo země–voda s možností chlazení. Vždy však platí – vyšší investiční náklady znamenají nižší provozní náklady a obráceně. V domech je standardně nainstalováno podlahové topení,
v přízemí zalité v anhydritu a v patře v suché konstrukci. (Kritiky upozorňujeme, že je to proto, že keramické a ostatní těžké podlahy pomocí teplovzdušného vytápění na pocitově příjemnou povrchovou teplotu nelze nikdy přivést. Tepelné ztráty takovýchto domů se pohybují okolo 3,5 kW, takže představy krbů a podobných zařízení jsou naprosto nevhodné, dá se říci nepatřičné. Už jenom z hlediska vzduchotěsnosti.) Pro přípravu teplé vody je vždy velmi příznivé doplnit některou z osluňovaných ploch solárními kolektory (zpravidla stačí dva) a tím výrazně ovlivnit celkovou bilanci.

V rámci celkové hospodárnosti je možné NED a PD doplnit o nádrže na zachytávání dešťové vody a tu dále využít. Např. jenom splachování WC (byť s úspornou volbou) tvoří statisticky cca
1/3 celkové spotřeby vody. Domy aliance Bahal ČR jsou vybaveny systémy Rehau RAURAIN I a RAURAIN II, které přes speciální filtry přivádějí do samostatného rozvodu akumulovanou dešťovou vodu k WC a k pračce. Zařízení se automaticky přepíná na standardní rozvod, pokud je nádrž na dešťovou vodu vyčerpána. Přepad této nádrže je pak odveden do speciálního vsakovacího boxu Raussisto, čímž majitel prokáže likvidaci dešťových vod na vlastním pozemku.

V souvislosti s rozvody elektroinstalace zejména u mon¬tovaných domů je třeba respektovat „neporušitelnost“ vzduchotěsné izolace. Z toho důvodu jsou používány systémy soklových lišt, které jsou osazovány následně po vnitřním zaklopení sádrokartonovými deskami. V nich jsou pak vedeny rozvody elektřiny, STA, datových sítí, EZS apod. dle individuálních požadavků. Speciální uzavírací zámek brání nežádoucímu otevření – zejména dětmi. Otevření je možné pouze pomocí speciálního nářadí. Tuto ojedinělou vlastnost má Rehau certifikovánu.

Nízkoenergetické stavění vyžaduje úplně jiný přístup než stavění doposud běžné. Určitě vyžaduje zásadní změnu ve vnímání dnes používaných stavebních technologií a materiálů. Znamená hledání nových, výrazně efektivnějších způsobů výroby i výstavby, používání ověřených, typizovaných prvků jednotlivých technologických a konstrukčních celků. Celkové „zjednodušení“ výstavby ovšem musí přinést dům s maximálními energetickými úsporami.

podle podkladů společnosti Rehau

Energetickoúsporné systémy vytápění
Energetickoúsporné systémy vytápění

URL:
http://www.rehau.cz

Žádost o více informací od firmy REHAU, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy REHAU, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.