Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
19. 8. 2009

Firma

LB Cemix, s. r. o.

LB Cemix, s. r. o.
Tovární ulice 36
Borovany
373 12Produkt

Potěry

Potěry


Další novinky

 
 
 
 
  Další informace o firmě LB Cemix, s. r. o.

 

Podlahové systémy CEMIX

 

Podlahové systémy Cemix – cementové potěry, samonivelační potěry na bázi síranu vápenatého a široká škála samonivelačních stěrek od společnosti LB Cemix, s. r. o. – jsou řešením pro realizaci roznášecích a ukončovacích vrstev horizontálních nosných konstrukcí.

Cementové a samonivelační potěry Cemix slouží jako podkladní a vyrovnávací vrstvy před pokládkou finálních podlahových krytin. LB Cemix, s. r. o., nabízí materiály pro jemné vyrovnání podkladů pod podlahové krytiny, ale též materiály použitelné bez úpravy jako finální podlahové vrstvy. Veškeré výrobky pro podlahové systémy Cemix podléhají trvalé výrobní kontrole – ISO 9001 – a jsou jakostně deklarovány dle ČSN EN 13813.

Příprava povrchu podkladu
Podívejme se podrobněji na přípravu povrchu podkladu před aplikací podlahového systému Cemix, na který budeme pokládat pohledovou interiérovou vrstvu. Obecně platí, že podklad má být čistý, dle možností vyrovnaný, s opravenými trhlinami a výtluky. V objektech zamýšlených pro pokládku samonivelačního potěru by měla být osazena okna a dveřní zárubně a provedeny omítky včetně štukových vrstev až k podkladu budoucí lité podlahy.

Před nanášením potěru na savý podklad (starý beton, lehký beton apod.) – tedy potěru sdruženého – je nutné podklad nejprve dostatečně penetrovat přípravkem Cemix Penetrace podlahová, na hladké nesavé podklady se aplikuje vhodný vazebný můstek, nejlépe Cemix Superkontakt. Na takto připravený podklad je možné nanášet jak samonivelační stěrky Cemix 050, Cemix 060, což jsou tenké samonivelační stěrky cementové, tak vyrovnávací sádrovou samonivelační stěrku Cemix 200 (ta je vhodná pro vyrovnání podlah od 5 do 15 mm), popřípadě Cemix samonivelační anhydritový potěr 090 j. Na takto upravený sdružený podklad lze aplikovat finální povrchové vrstvy např. keramický obklad, koberec, plovoucí podlahu atd. (obr. 1, 2).

Sádrové samonivelační stěrky nebo anhydrity lze bez obav použít i v koupelnách. Při dodržení podmínek pokládky je životnost souvrství vytvořeného z Cemix Penetrace podlahové, Cemix Koupelnové hydroizolace s pružnými těsnicími pásy v rozích, Lepidla flex 055 (C2T) nebo Lepidla flex extra 045 (C2TE) a spárovací hmoty Cemix flex 079 s Dew efektem, zaručena.

Na větších nebo nepravidelných plochách je však třeba dodržet základní pravidla pro dilatace, které jsou nedílnou součástí podlahových systémů. Dilatace se provádí pomocí dilatačních pásků podél obvodových stěn a po obvodu všech konstrukcí prostupujících potěrovou vrstvou (sloupy, instalace apod.). Výška obvodové dilatace musí dosahovat nad konečnou niveletu povrchu potěru. Je-li součástí skladby podlahové konstrukce kročejová izolace, musí k ní obvodová dilatace přiléhat. Upevnění obvodové dilatace se provádí nad projektovanou niveletou povrchu potěru, aby se předešlo vzniku zvukových mostů mezi potěrovou vrstvou a obvodovými stěnami (prostupy) způsobených kovovými upevňovacími prostředky.

O přesném tvaru a umístění dilatací ploch vytápěných nebo nevytápěných konstrukcí se přesvědčte na www.cemix.cz, kde v sekci Info pro Vás>Servis>Pracovní postupy najdete pracovní postup Podlahy.

Anhydritový potěr s podlahovým vytápěním
Vždy platí, že příprava všech vrstev před litím samonivelačního anhydritového potěru má zásadní vliv na kvalitu celého díla. Proto je třeba dbát na slepení separační vrstvy, utěsnění případných průniků mezi jednotlivými podlažími, oddělení různých topných systémů apod.

Příklad vrstvy (obr. 3) Cemix Samonivelačního anhydritového potěru 090 j, kde tloušťka potěrové vrstvy při mokrém pokládání musí zajišťovat min. 35mm překrytí trubek vytápění (vzdálenost povrchu potěru a nejvyššího bodu trubek).

Trubky podlahového topení se fixují k tepelné izolaci oddělené separační vrstvou pomocí různých způsobů (instalační lišty, příchytné desky), nebo se kotví k nosné rohoži, položené na separační vrstvě, případně se ukládají do fixační šablony, která je položena na tepelné izolaci nebo je přímo zhotovena z tepelněizolačního materiálu (obr. 4, 5).

Při rozhodování o tom, jestli použít na první pohled cenově nákladnější samonivelační anhydritový potěr, je třeba zvážit všechny výhody i nevýhody. Ale vzhledem k výrazné časové úspoře při aplikaci, dokonalé rovinatosti, vysoké tepelné vodivosti, minimálnímu smrštění a absenci strojního zařízení při aplikaci, jako jsou vrátky, výtahy, jeřáby, míchačka apod., vychází ve výsledné ekonomické rozvaze anhydritový potěr ve skutečnosti levněji.

Na www.cemix.cz je mapa regionů s kontakty na obchodní zástupce společnosti LB Cemix, s. r. o., kteří vám vyjdou vstříc nejen při návrhu samonivelačních anhydritů, ale i při návrhu cementových nebo sádrových nivelačních hmot Cemix.

podle podkladů společnosti LB Cemix, s. r. o.

Obr. 4) Ukládání trubek podlahového topení do fixační šablony; Obr. 5) Aplikace samonivelačního anhydritového potěru
Obr. 4) Ukládání trubek podlahového topení do fixační šablony; Obr. 5) Aplikace samonivelačního anhydritového potěru

URL:
http://www.cemix.cz

Žádost o více informací od firmy LB Cemix, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy LB Cemix, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.