Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
9. 9. 2009

Firma

Dörken, s. r. o.

Dörken, s. r. o.
Nad Vinným potokem 1149/2
Praha 10-Vršovice
101 11Další novinky

 
  ® pro sanaci šikmé střechy z vnější strany
 
 
 
  Další informace o firmě Dörken, s. r. o.

 

DELTA-MAXX COMFORT, „tepelněizolační“ hydroizolace

 

V době nedávno minulé se při zateplování střešních plášťů zdaleka nepoužívala tepelná izolace v takových tloušťkách, jako je tomu dnes. Prostory pod konstrukcemi plášťů šikmých střech rodinných domů byly v převážné většině případů vnímány spíše jako doplňkové a úložné a byly využívány nejvýše k sezónnímu bydlení. Vzhledem k mizivé osvětě a špatné dostupnosti patřičných stavebních izolačních materiálů a vzhledem k nejběžnějšímu způsobu vytápění – především tuhými palivy – se v porovnání s dnešními nároky konstrukce šikmých střech zateplovaly víceméně symbolicky. Svou úlohu zde tehdy nepochybně hrály i nízké ceny paliv.

S otevřením trhů se i k nám rozšířila celá řada dříve nedostupných stavebních materiálů. Díky možnosti výběru vhodných výrobků a celkové relativní cenové dostupnosti se stavebníci začali mnohem více zabývat technickými řešeními konstrukce šikmých střech. I tak se ale kvůli nedostatku praktických zkušeností a nízké informovanosti často chybovalo, jak v návrzích řešení, tak při výběru správného materiálu. Dalším neméně důležitým faktorem pak byl způsob zabudování jednotlivých komponentů do konstrukce. V polovině devadesátých let se do konstrukcí šikmých střech zabudovávaly tepelné izolace nejčastěji v tloušťkách od 100 do 140 mm. Dnes s odstupem času víme, že takto izolované konstrukce střešních plášťů zdaleka nemohou vyhovět nárokům, které jsou na konstrukci kladeny. V létě se vlivem nedostatečné tloušťky tepelněizolačních vrstev podkrovní prostor přehřívá a bez pomoci klimatizační jednotky se stává téměř neobyvatelným. V zimě pak spotřebováváme k udržení příznivého teplotního klimatu energii v nadstandardních objemech. Obojí vede k neustále se zvyšujícím nákladům na spotřebu energie, jejíž cena (jak je u nás osvědčeným zvykem) má rok od roku vzestupnou tendenci.

První „tepelněizolační“ pojistná hydroizolace na světě
Hlavní důvod vývoje a výroby materiálu DELTA-MAXX COMFOR T byl čistě technický, nejde o žádnou marketingovou vějičku. Jedná se alternativu ke stávající konstrukci šikmé střechy, kterou není možné změnit například z důvodu zachování výškové linie střechy (problém řadové zástavby), existence zabudovaných střešních oken, vikýřů apod.

Představme si situaci, kdy bydlíme v řadovém rodinném domku. Šikmá střecha byla v době realizace vyplněna tepelněizolační hmotou o tloušťce 140 mm (před patnácti lety běžný standard). Účty za spotřebovanou energií za vytápění nás postupem doby nutí zvýšit tepelný odpor střešního pláště. Pokud obyvatelé sousedních obytných jednotek s podobnými zásahy nepočítají, jsme nuceni zateplení provést bez narušení výškové úrovně střechy. Ve střeše máme navíc vikýře (nebo střešní okna), jejichž výškovou úroveň bychom v případě nastavení krokví museli rovněž upravit.

Jedinou a současně nejšetrnější variantou s maximální možnou účinností je použití technického pásu DELTA-MAXX COMFORT. Po sejmutí krytiny a laťování velmi jednoduchým a rychlým způsobem provedeme rovnoběžně s okapovou hranou pokládku pásu MAXX COMFOR T, a to rovnou z role přímo na stávající tepelněizolační vrstvu, postupně po celé ploše sanované střechy. Jednou z hlavních výhod je, že tepelná izolace na bázi polyesteru je z výroby pevně spojena s polyuretanovým pojistným hydroizolačním pásem. Pásy se k sobě po položení navíc slepují pomocí lepicí hmoty integrované v podélném okraji.

Postup sanace je tak rychlý, nekomplikovaný a zároveň umožňuje vytvoření tzv. těsného podstřeší. Pásy se fixují ke konstrukci krovu hřebíky se širokou hlavou a pomocí kontralatí, řezaných nejčastěji na délku 1330 mm, podtěsněných k tomuto účelu dodávanou těsnicí páskou, která je součástí každé role materiálu MAXX COMFOR T. Kontralatí přibitou přes tepelněizolační a zároveň pojistný hydroizolační pás MAXX COMFOR T se tento pás stlačí na tloušťku 10 mm v celé šířce i délce kontralatě. Právě z tohoto důvodu je nezbytně nutné použití těsnicí pásky pod kontralatí, protože se k ní za určitých klimatických podmínek může vlivem netěsností krytiny dostat vlhkost. Přidáním pásu MAXX COMFOR T ke stávající 140mm vrstvě tepelněizolační hmoty razantně zvýšíme celkový tepelný odpor konstrukce.

Splnění požadavků tepelně-technických norem
Tepelně-technická norma vyžaduje jak při budování novostavby, tak při rekonstrukci střechy dodržení maximální hodnoty koeficientu prostupu tepla U = 0,24 W/(m2.K). U mnoha šikmých střech nelze této hodnoty bez dalších náročných opatření dosáhnout. Šikmá střecha se 140 mm minerální tepelné izolace (třída tepelné vodivosti 035) mezi krokvemi, s omítnutou dřevovláknitou deskou pod krokvemi (např. heraklitem) a difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací na krokvích bude mít hodnotu U kolem 0,275 W/(m2.K). Při kombinaci 140 mm minerální tepelné izolace (třída tepelné vodivosti 035) a fólie DELTAMAXX COMFOR T je dosaženo hodnoty U přibližně 0,236 W/(m2.K). DELTA-MAXX COMFORT snižuje tepelné ztráty i o více než 20 % a pomáhá výrazně snížit náklady na vytápění. Pás lze zahrnout do tepelnětechnického výpočtu pro vytvoření energetického průkazu budovy.

Příklad
Spotřeba energie na vytápění podkroví se šikmou střechou o ploše 160 m2 a stávající tloušťce tepelné izolace 140 mm (třída tepelné vodivosti 035) je cca 3350 kWh ročně. Po celoplošné sanaci s použitím materiálu DELTA-MAXX COMFOR T se započtením stlačení pásů pod kontralatěmi na 10 mm tuto spotřebu snížíme na hodnotu cca 2200 kWh/rok.

DELTA MAXX COMFORT rozšiřuje skupinu technických materiálů DELTA, které při výstavbě navyšují investiční náklady. Jedná se však o technické řešení, které při současných cenách energií zajištuje návratnost zvýšené pořizovací ceny materiálu ve formě energetických úspor, a to v přijatelné době. Podrobné technické parametry fólií DELTA MAXX COMFORT jsou k dispozici na www.dorken.cz.

podle podkladů společnosti Dörken, s. r. o.

URL:
http://www.dorken.cz

Žádost o více informací od firmy Dörken, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy Dörken, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.