Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
5. 10. 2009

Firma

HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.

HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
U Cihelny 295
Dolní Bukovsko 295
373 65Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.

 

Cihly HELUZ THERMO STI pro nízkoenergetické stavění

 

Na provoz budov se spotřebovává cca 40 % z veškerého vyrobeného množství energie. Snaha snižovat tuto spotřebu je u nás zohledněna již v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Od 1. 1. 2009 je platná vyhláška č. 148/2007 Sb., která definuje postup stanovení energetické náročnosti budovy a ukládá povinnost zpracovávat pro většinu budov Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz uvádí celkovou energetickou spotřebu budovy za rok vztaženou na 1 m2 podlahové plochy a zahrnuje spotřebu energie na vytápění, přípravu TUV, chlazení, větrání a osvětlení. Porovnáním vypočtené roční spotřeby energie s referenční hodnotou se provede vyhodnocení, které spočívá v zatřídění budovy podle klasifikační stupnice do třídy A (mimořádně úsporná) až G (mimořádně nehospodárná).

Součástí výpočtu množství spotřebované energie v budově je Energetický štítek obálky budovy, který vyhodnocuje tepelné parametry obvodové konstrukce budovy. Štítek zatřídí budovu do kategorií A–G podle celkového průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy. Posuzuje tedy pouze obálku budovy (ochlazované obvodové konstrukce) a její vliv na spotřebu energie na vytápění, ale nezohledňuje spotřebu ostatních energií. Je jediným ukazatelem vlivu navrženého materiálu na výpočet průkazu energetické náročnosti.

Energetický štítek HELUZ
Vhodně zvolený typ obvodového zdiva, tloušťka tepelné izolace podlahy a stropu, kvalita oken, způsob větrání a vytápění mohou vést k významným úsporám energie. Odborníci i laici si nyní mohou vyhodnotit kvalitu obálky budovy z cihelných bloků a spočítat spotřebu energie na vytápění prostřednictvím programu Energetický štítek, který naleznou na internetových stránkách společnosti HELUZ cihlářský průmysl. Aplikace zatřídí posuzovaný objekt do příslušné kategorie energetické náročnosti, znázorní tepelné ztráty jednotlivými konstrukcemi obálky budovy a vypočte orientační náklady na vytápění.

Jedná se o zjednodušený kalkulační on-line nástroj určený k individuálním výpočtům pro budovy s obvodovým zdivem HELUZ. Uživatel si navolí jednotlivé parametry, jako jsou lokalita stavby, převažující vnitřní teplota, objem objektu, typy použitých ochlazovaných konstrukcí, typ paliva a další. Program pak zařadí danou budovu do kategorií A–G. Zkušenější uživatelé si z tohoto programu mohou odvodit i zákonitosti pro návrh budoucí stavby, např. jaké zvolit zdivo, jakou použít tloušťku tepelné izolace podlahy a stropu, jak vybrat okna či systém větrání. Program pomůže i těm, kteří se chystají k rekonstrukci stávajícího objektu.

Zdivo, které není třeba zateplovat
Rostoucí ceny energií zvyšují poptávku po stavebních materiálech, které díky svým parametrům snižují energetickou náročnost budov. Společnost HELUZ cihlářský průmysl, vyrábí superizolační cihelné bloky HELUZ STI, které splňují parametry pro energeticky úsporné stavění a umožňují zatřídění budovy na energetickém štítku do třídy C. Součinitel prostupu tepla zdiva U dosahuje až 0,23 W/m2K. Vůbec nejlepší tepelněizolační vlastnosti má jednovrstvé obvodové zdivo z cihel HELUZ THERMO STI. Budovy z tohoto zdiva je možné zatřídit na energetickém štítku do kategorie B. Hodnota součinitele prostupu tepla tohoto zdiva U je až 0,19 W/m2K. Mimořádné tepelněizolační parametry zdiva z cihelných bloků HELUZ jsou zachovány také v kritických místech stavby díky systémovému řešení detailů tepelných mostů.

Superizolační cihelné bloky určené pro jednovrstvé obvodové zdivo nabízí společnost HELUZ jak pro klasické zdění na tepelněizolační maltu, tak i v broušeném provedení pro zdění na tenkou spáru. Díky novým technologiím výroby a zdění představují tyto bloky novou generaci cihel, které splňují vysoké požadavky kladené v současnosti na stavbu. Stále se však jedná o tradiční, staletími prověřený přírodní stavební materiál, který dobře izoluje, akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu, čímž příznivě ovlivňuje vnitřní klima v objektu.

podle podkladů firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.

Obr. 1: Zdění z broušených cihel HELUZ THERMO STI 49 na celoplošnou tenkovrstvou maltu; Obr. 2: Energetický štítek; Obr. 3: Broušená cihla HELUZ THERMO STI 49
Obr. 1: Zdění z broušených cihel HELUZ THERMO STI 49 na celoplošnou tenkovrstvou maltu; Obr. 2: Energetický štítek; Obr. 3: Broušená cihla HELUZ THERMO STI 49

URL:
http://www.heluz.cz

Žádost o více informací od firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
 
Další informace získáte od firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.