Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
5. 10. 2009

Nové skladby podlah ze sádrovláknitých desek RIGIDUR

 

Společnost Rigips, s. r. o., přichází na trh s novým, vyzkoušeným řešením skladeb podlah ze sádrovláknitých desek Rigidur. Jsou to nosné konstrukční desky vyrobené ze sádry, papírových vláken a dalších přísad, lisované pod vysokým tlakem. Mají vynikající mechanické, akustické a protipožární vlastnosti. Výstavba nízkoenergetických a pasivních domů vyžaduje stále vyšší nároky na řešení tepelných izolací. Požadavky na kvalitní zateplení se však netýkají jen stěn a střech, ale také podlah.

Kromě tepelné izolace podlah na základové desce musíme pamatovat také na zvukovou izolaci podlah ve vyšších podlažích budov. U základové desky je klíčová správná tepelná izolace. Ve vyšších podlažích domu je nutné skladbou podlahy řešit kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost. Tyto skladby bývá náročné dobře vyřešit především v dřevostavbách.

Podlahy Rigidur
Suché podlahy Rigidur jsou plovoucí podlahy, kdy tuhá smontovaná podlahová deska složená z dílců je od podkladní konstrukce oddělena pružnou mezivrstvou ze suchého podsypu, polystyrenu, minerálních izolací či dřevovláknitých desek. Podlahový dílec je složen vždy ze dvou vrstev sádrovláknitých desek Rigidur o rozměrech 0, 5x1, 5 m navzájem k sobě slepených, sesponkovaných a přesazených na koso o 50 mm.

Podlahy Rigidur jsou vhodné do bytových i občanských staveb. Používají se v novostavbách, ale hlavně jsou ideální pro rekonstrukce a sanace zejména ve střešních nástavbách a půdních vestavbách. Malá hmotnost a nízká výška konstrukce je k tomuto využití přímo předurčují. Podlahy lze provádět jak na betonový podklad, tak i na dřevěné trámové stropy. Lze s nimi snadno vyrovnat i nerovnosti. Suché podlahy vyhovují náročným požadavkům na zvukovou a tepelnou izolaci a mají vynikající vlastnosti z hlediska požární odolnosti. Díky absenci mokrých procesů při realizaci nabízejí rychlé, čisté a snadné řešení suchou cestou.

Podlahy ze sádrovláknitých desek Rigidur mají vysokou tvrdost a pevnost povrchu. Vydrží vysoké bodové zatížení, aniž by byly nutné dodatečné úpravy povrchu. Suché podlahy jsou ihned pochozí. Po vytvrzení lepidla, cca po 24 hodinách, je možné podlahy uzavřít podlahovými krytinami. Přinášejí tedy značné zrychlení stavebních kroků při výstavbě. Podlahy Rigidur v kombinaci s pěnovým polystyrenem EPS Rigidur, jehož tloušťka může být až 250 mm, jsou určeny pro zajištění tepelné izolace na základové desce.

Skladby podlah ze sádrovláknitých podlahových dílců Rigidur s dřevovláknitými deskami různých objemových hmotností a případně s betonovými dlaždicemi jsou určeny pro vyšší podlaží budov. Tyto skladby jsou navrženy tak, aby podstatně zlepšily hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, které jsou požadovány v normě ČSN 73 0532, o ochraně proti hluku v budovách (např. i pro stropní konstrukce v bytových domech).

Zkoušky nových skladeb podlah z desek Rigidur
Společnost Rigips provedla v říjnu 2008 mechanické a akustické zkoušky nových skladeb podlah ze sádrovláknitých desek Rigidur ve zkušebně CSI ve Zlíně. Akustické zkoušky prověřovaly vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost různých sestav podlah Rigidur na vzorovém dřevěném stropě. Mechanické zkoušky měřily soustředěné bodové zatížení a plošné rovnoměrné zatížení na 1 m2 podlahy. Tyto testy byly doplněny orientačním výpočtem součinitele prostupu tepla podlahou Rigidur.

Výsledky akustických i mechanických zkoušek dosáhly vynikajících hodnot
Kombinace skladeb podlah s betonovými dlaždicemi na dřevěném stropě přinesly největší zlepšení hodnot kročejové i vzduchové neprůzvučnosti. V případě skladby konstrukce č. 3 (viz tabulka) se zvýšil kročejový útlum dokonce až o 17 dB. Je zajímavé, že pouhá výměna vrstev betonových dlaždic a dřevovláknitých desek dokázala způsobit zlepšení kročejové neprůzvučnosti o 2 dB (skladby konstrukce č. 2 a č. 3). Takovéto skladby podlah lze použít v rodinných domech a bytech bez obav, že by nesplnily normové požadavky na akustiku.

Mechanické zkoušky se prováděly podle ČSN EN 13810-1 (zkouška soustředěným zatížením) a podle ČSN EN 12431 (zkouška stlačení podlahy rovnoměrným zatížením). Při měření soustředěného bodového zatížení se působí na podlahu kruhovou plochou o průměru 25 mm při různém tlaku. Při plošném rovnoměrném zatížení se podlaha stlačuje silou 8 kN/1 m2. Konstrukce podlah jsou pak podle naměřených hodnot vhodné pro prostory zařazené dle normy ČSN EN 1991-1-1 do různých kategorií použití s označením AD (např. A – obytné plochy v domech, lůžkové pokoje v hotelích a nemocnicích, kuchyně a toalety, B – kancelářské plochy, C1 – školy, restaurace, C2 – kina, divadla, konferenční sály, C3 – muzea, výstavní síně, C5 – koncertní síně, sportovní haly, D1 – plochy v obchodech).

Výsledky zkoušek:
Všechny skladby podlah obstály ve zkouškách plošného zatížení. V testech soustředěného zatížení při tlaku 1, 3 kN vyhověly požadavkům na maximální průhyb konstrukce podlah s pružnou mezivrstvou z elastifikovaného polystyrenu EPS Rigifloor tl. 20 mm, extrudovaného polystyrenu Roofmate SL tl. 200 mm na železobetonovém stropě a všechny skladby podlah s dřevovláknitými deskami na dřevěném stropě. Tyto konstrukce vyhověly požadavkům pro prostory kategorie zatížení A a B.

V testech soustředěného zatížení při tlaku 2, 6 kN vyhověly normovým požadavkům skladby podlah s pěnovým polystyrenem EPS Rigidur 100 tl. 100 mm, EPS Rigidur 150 tl. 150 mm, EPS Rigidur 200 tl. až do 250 mm na železobetonovém stropě. Tyto konstrukce jsou určeny do prostor s kategorií zatížení AD1 (kromě C4). Akustické i mechanické hodnoty, které jsou uváděny ve všech zmiňovaných skladbách, jsou garantovány pouze v případě použití daných specifických materiálů (např. EPS Rigidur, vyrovnávací podsyp Rigips s roznášecí deskou Rigidur tl.10 mm atd.).

Použití podlah z desek Rigidur
Podlahy ze sádrovláknitých desek Rigidur je možné používat i v prostorách s vysokým užitným zatížením. Dokonce i v místnostech, které jsou namáhány vodou a vzdušnou vlhkostí (koupelny atd.), ošetří-li se pod dlažbou kvalitní tekutou hydroizolací včetně koutových pásků.

V případě bytů, domů a kanceláří je možné využít všech konstrukcí zkoušených podlah. Podlahy s pěnovým polystyrenem EPS Rigidit 100EPS Rigidur 200 jsou vhodné do náročnějších prostor, např. shromažďovací prostory, sportovní haly, restaurace, konferenční sály, kina, přístupové plochy ve veřejných budovách atd. Klíčovým faktorem pro dlouhotrvající životnost podlahy je zvolení správné skladby a samozřejmě také dodržení všech technologických postupů montáže konstrukcí.

podle podkladů společnosti Rigips

Nové skladby podlah ze sádrovláknitých desek RIGIDUR

URL:
http://www.rigips.cz

Žádost o více informací od firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. - Divize Rigips
 
Další informace získáte od firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a. s. - Divize Rigips po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.