Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
23. 11. 2009

Firma

KNAUF Praha, s. r. o.

KNAUF Praha, s. r. o.
Mladoboleslavská 949
Praha 9-Kbely
190 00Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě KNAUF Praha, s. r. o.

 

Knauf Tiefbau pro sanace a opravy inženýrských staveb

 

Společnost Knauf uvádí na trh zcela novou řadu produktů Knauf Tiefbau pro sanace a opravy inženýrských staveb, jako jsou mosty a dopravní objekty, čistírny odpadních vod a pojezdové zatěžované plochy.

Jde vždy o kombinace třívrstvého systému, který má za úkol navrátit konstrukcím jejich původní profil a zamezit další pokračující degradaci výztuže. Nová řada výrobků pod označením Knauf Tiefbau tak řeší problematiku železobetonových konstrukcí, které se potýkají se stárnutím a karbonatací. Knauf tak reaguje na zvýšenou poptávku po neodkladných sanacích silničních mostů, čistíren odpadních vod, rezervoárů na pitnou vodu atd.

Drtivá většina železobetonových konstrukcí byla vybudována v rámci „progresivní výstavby“ v období 60. až 70. let minulého století. Životnost železobetonu se pohybuje okolo 40 až 45 let bez nutnosti zásahů do povrchových vrstev nebo i do nosných ocelových struktur. Vezmeme-li v úvahu stáří těchto konstrukcí a provozní a materiálové podmínky při jejich vzniku, je jasné, že se konstrukce dostávají na hranici bezpečné funkčnosti, a v blízké budoucnosti bude nutné přistoupit k jejich komplexní sanaci.

Existují v podstatě tři možnosti sanace – sanace hloubkové, povrchové (bez nutnosti sanovat statickou nosnou výztuž) a sanace komplexní včetně opravy nosných částí ocelové konstrukce. V každém případě jde vždy o specifické práce, které musí zajišťovat odborně proškolené skupiny pracovníků podle odborně vypracovaného projektu. V tom musí být na základě přesného posouzení poškození a uvažovaného dalšího provozního zatížení celé konstrukce či technologického celku podrobně nadefinován potřebný systém certifikovaných materiálů a materiálových řad pro sanaci.

Pro tyto případy vyvinula firma Kanuf zcela novou produktovou řadu pod názvem Knauf Tiefbau. Označení vychází z německého slova Tiefbau, což v překladu znamená podzemní stavitelství. Řada je určena pro sanace a opravy inženýrských staveb čtyř základních problematických skupin:
– opravy a sanace mostů a dopravních objektů v rámci silniční sítě ČR,
– opravy a intenzifikace provozů čistíren odpadních vod,
– opravy a sanace zděných kanalizačních štol,
– opravy a sanace ploch, jež jsou zatěžovány pochozím, či pojezdovým zatížením.

Pro všechny tyto práce je připraven jednoduše identifikovatelný systém značení a rozdělení nových produktů. Značení je voleno v logické návaznosti na způsob a oblast použití:
– Knauf Tiefbau, řada 100 – adhezní můstky a ochrana výztuže,
– Knauf Tiefbau, řada 200 – reprofilační malty,
– Knauf Tiefbau, řada 300 – finální stěrky,
– Knauf Tiefbau, řada 400 – stříkané betony (torkrety),
– Knauf Tiefbau, řada 500 – materiály pro sanace zděných kanalizačních stok,
– Knauf Tiefbau, řada 600 – materiály pro opravy ploch, jež jsou zatěžovány pochozím nebo pojezdovým zatížením.

Při vlastním návrhu použití je nutné prakticky vždy vycházet z projekčního řešení, jež dává do souvislosti celou řadu stávajících i předpokládaných aspektů působení na konstrukci. V drtivé většině jde o kombinace třívrstvého systému, který má za úkol navrátit konstrukcím jejich původní profil a zamezit další degradaci výztuže. V praxi mohou nastat například tato kombinační řešení:
– opravy mostů: adhezní můstek Knauf TS 110, reprofilační malta Knauf TS 210, finální stěrka Knauf TS 310,
– opravy čistíren odpadních vod: adhezní můstek Knauf TS 100, reprofilační malta Knauf TS 200, finální stěrka Knauf TS 300,
– opravy pochozích ploch: adhezní můstek Knauf TS 130, reprofilační malty Knauf TS 630, event. 635. 

K distribuci nové řady produktů bude využita kompletní stávající síť obchodních partnerů.
podle podkladů firmy Knauf Praha, s. r. o.

Knauf Tiefbau pro sanace a opravy inženýrských staveb

URL:
http://www.knauf.cz

Žádost o více informací od firmy KNAUF Praha, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy KNAUF Praha, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.