Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
4. 2. 2010

Zásady správné montáže fasád z cementotřískových desek

 

Jednou z možností, jak vytvořit zavěšenou odvětranou fasádu s atraktivním vzhledem, s dlouhou životností a s přijatelnými pořizovacími náklady, je použití cementotřískových desek CETRIS®.

Desky CETRIS® se vyrábějí lisováním směsi dřevěných třísek, cementu, vody a hydratačních přísad. Jedná se o moderní konstrukční deskový materiál s širokým využitím ve stavebnictví. Deska se s úspěchem užívá nejen v systému vnitřní suché výstavby (podlahové konstrukce, opláštění stěn, příček, podhledů apod.), ale vzhledem k výborným požárním vlastnostem i u protipožárních aplikací apod. Oproti celé řadě jiných deskových materiálů je možno cementotřískové desky CETRIS® použít i ve venkovním prostředí. Deska samotná bez povrchové úpravy má velmi dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům, plísni či mrazu.

Sortiment cementotřískových desek CETRIS® je široký – k dispozici je základní deska BASIC (bez povrchové úpravy), cementotřísková deska se základním (penetračním) nátěrem PLUS, cementotřísková deska s fasádním nátěrem FINISH a cementotřísková deska s posypem z mramorové drtě DOLOMIT. V nabídce je také deska CETRIS® PROFIL – se strukturovaným povrchem imitujícím dřevo nebo štípanou břidlici.

Základní cementotřískové desky CETRIS® BASIC se přímo na stavbě opatří povrchovou úpravou. Při provádění povrchových úprav je nutno užít vhodné nátěrové hmoty (základní nátěr + finální nátěr, nejlépe fasádní barvy – akrylátové nebo silikonové) a dodržet doporučený postup pro nanášení.

Použití základních cementotřískových desek CETRIS® BASIC bez povrchové úpravy je v zásadě možné. Tento způsob je využíván v poslední době nejen jako ekonomické opláštění nenáročných staveb, ale i při vytváření fasád moderních budov s tzv. průmyslovým designem. Při navrhování je třeba respektovat složení desky. Částice volného vápna obsaženého v portlandském cementu mohou pronikat na povrch desky a na ovzduší může docházet ke karbonizaci a vzniku výkvětů, které narušují jednolitý vzhled povrchu desky. Částečně se dá tomuto jevu zabránit ošetřením desky transparentními hloubkovými penetračními nátěrovými hmota- mi, které snižují nasákavost desky a zabraňují transportu minerálních látek na povrch desky. Obecně platí, že povrchová úprava zvyšuje ochranu desky před povětrnostními podmínkami a prodlužuje její životnost.

Pro dosažení funkčního a bezvadného vzhledu odvětrané zavěšené fasády nejen z cementotřískové desky CETRIS®, ale i z jiných deskových materiálů, je nutno nejen správně zvolit typ obkladového materiálu, ale také dodržet při projektování a samotné montáži veškeré zásady vyplývající z technologického postupu.

Používáním nových materiálů, získáváním nových zkušeností a poznatků, sledováním srovnatelných produktů pro vnější opláštění dochází k upřesňování technologického postupu montáže. Tyto úpravy a doplnění mají za cíl eliminovat chyby v projektu nebo při realizaci fasády.

Již při přípravě projektu – při tvorbě kladečského plánu – je nutno mimo jiné například zohlednit i tyto zásady, vyplývající pro použití cementotřískové desky:

 • Maximální formát je stanoven výrobcem – 1250x3350 mm. Doporučený minimální rozměr fasádní desky CETRIS® je 500x500 mm, v případě obkladu ostění a nadpraží oken je doporučená minimální šířka přířezu 100 mm. Mezi fasádními deskami CETRIS® je nutno přiznat spáru o šíři 5–10 mm.
 • Při použití překládaného systému (použity desky CETRIS® výšky 200–300 mm, vodorovná spára navzájem přeložena o min. 50 mm) je omezena délka desky na trojnásobek rozpětí podpor (tj. pro desku CETRIS® tl.12 mm maximálně 1875 mm).

  Při samotné realizaci odvětrané zavěšené fasády musí provedení nosné konstrukce odpovídat například těmto pravidlům:

 • Maximální délka hliníkového nebo pozinkovaného profilu je 3350 mm, v případě dřevěného roštu je délka latě omezena na 6 m. Dilatace mezi profily (latěmi) musí být provedena vždy v místě dilatace mezi deskami CETRIS®.
 • Při užití hliníkových prvků je vyloučeno použití T-profilu – styčná svislá spára mezi cementořískovými deskami CETRIS® je řešena ze dvou samostatných L-profilů. Toto omezení vychází především z vysoké tepelné roztažnosti hliníku. V případě pozinkovaných profilů platí tato zásada při kladení desek s šířkou nad 1875 mm.
 • Připevnění desky CETRIS® ke dvěma různým roštům (různé materiály nebo různé dilatační celky) není dovoleno.
 • Svislý odstup profilů (latí) vychází z tloušťky cementotřískové desky CETRIS®. Vodorovná vzdálenost kotev je stanovena výrobcem (dodavatelem) roštu. Samotné uchycení kotev záleží na podkladu.
 • Pro vyrovnání podkladu a umožnění dilatace desek CETRIS® doporučujeme na profily pod desky umístit pryžovou EPT pásku. Páska zabrání okamžitému přenosu teplot i případnému stékání koroze (pozinkovaný rošt).

  Důležité faktory pro montáž fasádních cementotřískových desek CETRIS®:

 • Předvrtání desek (průměr 8 mm nebo 10 mm dle délky desky CETRIS®), poloha krajních vrutů (odstup od svislé hrany – minimálně 25–50 mm dle typu podkladu, od vodorovné hrany – min. 70 mm). Pevné body jsou předvrtány průměrem 5 mm. Překročena nesmí být ani vzdálenost vrutů (nýtů) v ploše desky. Nedodržení tohoto pravidla má za důsledek vznik deformací (vyboulení desek CETRIS®).
 • Použití správného typu vrutu (nýtu) pro uchycení cementotřískové desky CETRIS® a vhodných montážních nástrojů. Vrut je vždy doplněn podložkou s těsnicí gumou, na utahovacím nástroji je nutno nastavit moment tak, aby nedocházelo k deformaci podložky vrutu nebo samotné desky. Při nýtování musí být pro dosažení kluzného spoje použit distanční nástavec s distancí cca 1 mm.
 • Při kotvení připevňujeme desku CETRIS® nejdříve v pevném bodu (FEST, dle velikosti a tvaru desky 1 nebo 2 body – co nejblíže středu desky). Poté kotvíme všechny kluzné – posuvné body, nejlépe po směru hodinových ručiček. Vrut (nýt) musí být umístěn ve středu předvrtaného otvoru, kolmo k rovině desky.

  Nedodržením těchto základních montážních pravidel dochází k následujícím jevům:

 • Zvlnění fasádního obkladu (při překročení doporučených odstupů podpůrných profilů).
 • Praskání rohů, v krajích obkladové desky (při nízkém odstupu krajních vrutů od hrany, popřípadě při nedostatečném předvrtání fasádní desky nebo použití nevhodného typu vrutu).

  Miroslav Vacula,
  CIDEM Hranice, a. s., divize CETRIS

  Obr. 1: Hliníkový rošt s použitím L profilu; Obr. 2: Použití podkladní EPDM desky; Obr. 3: Montáž kombinovaného roštu; Obr. 4: Montáž fasádního obkladu na pozinkovaný rošt; Obr. 5: Příliš malý průměr předvrtání desky; Obr. 6: Nedostatečný odstup vrutu od kraje desky
  Obr. 1: Hliníkový rošt s použitím L profilu; Obr. 2: Použití podkladní EPDM desky; Obr. 3: Montáž kombinovaného roštu; Obr. 4: Montáž fasádního obkladu na pozinkovaný rošt; Obr. 5: Příliš malý průměr předvrtání desky; Obr. 6: Nedostatečný odstup vrutu od kraje desky

  Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

  © 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.
 •