Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
13. 3. 2010

Firma

Dörken, s. r. o.

Dörken, s. r. o.
Nad Vinným potokem 1149/2
Praha 10-Vršovice
101 11Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě Dörken, s. r. o.

 

Materiály DELTA® pro sanaci šikmé střechy z vnější strany

 

Hlavním důvodem kompletní rekonstrukce šikmé střechy bývá většinou odborná neznalost a řemeslná nekázeň realizačních firem a v neposlední řadě i chybný projekční návrh konstrukční skladby. Výsledkem pak poměrně často bývají „na oko“ provedené šikmé střechy, které však ve svých útrobách skrývají množství technických chyb, které se dříve nebo později promítnou do života uživatelů objektu. Někteří tak dlouhodobě a trpělivě bojují s nejrůznějšími skrytými vadami, které se však opticky projevují jen v minimálním rozsahu. Ti, kdo takové „štěstí“ nemají, jsou nuceni konstrukci šikmé střechy kompletně přepracovat.

Uživateli však taková sanace přináší poměrně velké množství komplikací. Má-li být takový zásah 100% účinný, nezbývá nic jiného než provést kompletní přepracování všech zabudovaných vrstev. Některé z nich jsou ale technicky velmi těžce dostupné. Jednou takovou vrstvou, která je pro správnou a dlouhodobou funkčnost celé konstrukce životně důležitá, je vzduchotěsně zpracovaná parotěsná zábrana. Jelikož bývá umístěna zpravidla za interiérovým obkladem, nezbývá než ho demontovat. Podkrovní obytná část se tak na určitou dobu stává neobyvatelnou.

A právě pro takové případy je určen materiál DELTA®-NOVAFLEXX. S ním můžeme kompletně rekonstruovat, aniž bychom se museli stěhovat. Jedná se o zcela atypickou sanační parotěsnou zábranu, kterou je možné vkládat do konstrukce šikmé střechy z vnější strany, a to tak, že ji narozdíl od ostatních můžeme pokládat přes krokve bez přerušení. Nesporné výhody při použití parotěsné zábrany NOVAFLEXX tedy spočívají v tom, že můžeme ponechat pohledové části obytného prostoru bez zásahu na svém místě a kompletní sanaci pláště střechy pak provádět z exteriéru. V případě, že bychom použili standardní parotěsnou zábranu, museli bychom ji vždy v místě krokve přerušit a vzduchotěsně zakončit z boku krokve maximálně v jedné třetině její výšky. Dovedeme si představit pracnost i rizikovost při provádění takového detailu. Podívejme se nyní na jeden konkrétní případ takové rekonstrukce.

Z předchozího nezdaru poučený investor a uživatel v jedné osobě neponechal tentokrát již nic náhodě a s velkou pečlivostí volil realizační firmu, která měla za úkol odstranit veškeré nedodělky a skryté konstrukční vady, které zřetelně vykazovala teprve zánovní šikmá střecha. Sanaci bylo navíc nutno provést bez jakéhokoliv omezení provozu domácnosti. Tímto požadavkem byl pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy předurčen materiál DELTA®-NOVAFLEXX sanační parotěsná zábrana s návazností na pojistnou hydroizolační vrstvu DELTA®-MAXX PLUS, tzv. energeticky úspornou membránu.

Prvním pracovním krokem bylo odstranění stávající krytiny, laťování, kontralatí a pojistné hydroizolace neznámého původu. Tento demontážní úkon odhalil část očekávaných, avšak lidskému oku jinak ukrytých vad. Tepelná izolace byla původně do konstrukce zabudována tak, že na mnoha místech díky nepřesnému zaříznutí desek a ledabylému pracovnímu postupu při vkládání do střešní konstrukce nedoléhala těsně ke krokvím. Ani její jednotlivé desky nebyly mezi sebou na mnoha místech správně uloženy. Tím docházelo k tvorbě rozsáhlých tepelných mostů v oblasti celé střešní plochy.

Tepelná izolace musela být postupně a kompletně z prostoru mezi krokvemi vyjmuta. Vyjmuta by musela být i za předpokladu správného uložení, neboť skrývá uloženou vrstvu parotěsnou. Samotná odhalená parotěsná zábrana nebyla zpracována vzduchotěsně, a technicky tak neměla uvnitř konstrukce střešního pláště žádný význam. Po nezbytném odstranění nefunkční parotěsné zábrany zůstala z vnější strany zcela obnažená konstrukce krovu, na spodní straně opatřená kovovým nosným rastrem s upevněným obkladem interiéru, tvořeným sádrokartonovými deskami. Dostali jsme se tak do další a velmi důležité fáze. Jejím cílem bylo zabudovat do konstrukce novou parotěsnou zábranu DELTA®-NOVAFLEXX a zpracovat ji za pomoci systémového těsnicího programu DELTA® tak, aby vytvářela vzduchotěsnou vrstvu.

Výhoda fólie DELTA®-NOVAFLEXX spočívá rovněž v pokládce, která probíhá bez jakékoliv jinak nezbytné úpravy podkladu. V praxi to znamená, že přímo na rastr i nehoblované krokve můžeme fólii bez rizika poškození položit. Vynikající pevnost i mechanická odolnost materiálu DELTA®-NOVAFLEXX jsou vlastnosti usnadňující pokládku fólie a řemeslné zpracování.

Po ukotvení parotěsné zábrany, vytvarování kolem krokví, prolepení jejích jednotlivých pásů a zajištění těsnosti v místech napojení na přilehlé stavební konstrukce a konstrukční prostupy (pomocí systémových těsnicích pásek a lepidel DELTA®) byl prostor mezi krokvemi doplněn tepelnou izolací na jejich celou výšku. Tepelná izolace byla zároveň pečlivě vložena do původně izolačně nedořešených prostor mezi krokvemi a štítovou zdí a taktéž po obvodu rámů střešních oken. Sanace proběhla rovněž v místě řemeslně značně nezdařile oplechovaného vikýře s nepečlivě provedeným zateplením, jehož následkem byl opět vznik tepelných mostů a tepelných ztrát.

Závěr

Kompletní sanace střešního pláště probíhala systematicky směrem od okapu ke hřebeni s postupným pečlivým zabudováním všech potřebných vrstev. Aby se v této rozpracované fázi minimalizovalo možné zatečení do střešního pláště a následně trvale obývaných prostor, bylo použití pojistné hydroizolace se samolepicím okrajem DELTA®-MAXX PLUS velmi výhodné. Prolepením podélných spojů jednotlivých pásů jednak zvyšujeme stupeň těsnosti pojistné hydroizolační vrstvy a zároveň účinně bráníme profukování vzduchopropusných tepelněizolačních materiálů větrem. Díky takovému opatření snížíme v zimním období náklady na vytápění až o 9 % a to při neustálém vzestupu cen energií rozhodně není málo.

DELTA®-NOVAFLEXX cíleně reaguje na změny vzdušné vlhkosti. V extrémních případech se díky materiálovému složení změní hodnota rd z 5 m místně nebo celoplošně na 0,2 m. Vodní páře se tím umožňuje prostup např. na horní hraně krokví. Vlhkost tak nezůstává uzavřena ve dřevu, jak by to nastalo v případě použití standardních parotěsných zábran. DELTA®-NOVAFLEXX obsahuje na rozdíl od již známého materiálu DELTA®-Sd FLEX ochrannou vrstvu účinně chránící fólii při pokládce před poškozením.

Informace o jednotlivých materiálech najdete na www.dorken.cz.

podle podkladů společnosti Dörken

Materiály DELTA<sup>®</sup> pro sanaci šikmé střechy z vnější strany

URL:
http://www.dorken.cz

Žádost o více informací od firmy Dörken, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy Dörken, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.