Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
22. 9. 2011

Firma

MUREXIN spol. s r. o.

MUREXIN spol. s r. o.
Brněnská 679
Modřice
664 42Další novinky

 
 
 
  Další informace o firmě MUREXIN spol. s r. o.

 

Hydroizolace staveb živičnými stěrkami Murexin

 

Správně navržená a dobře provedená izolace proti vodě je zárukou dlouhodobé funkčnosti stavebního díla. Vždyť většina poruch staveb je způsobena právě působením vody, která, ať je v jakémkoli skupenství, vždy působí neblaze.

Systémů a materiálů má dnes stavebník k dispozici velmi širokou škálu, do které jistě patří i modifikované asfalty. Vedle dlouhodobě osvědčených asfaltových izolačních pásů se již více než dvacet let používají ke spolehlivé ochraně stavebních konstrukcí proti vlhkosti také izolační silnovrstvé stěrky na bázi modifikovaných bitumenů. Jsou to trvale flexibilní jednosložkové nebo dvousložkové pastovité hmoty zušlechtěné polymery, které zpravidla, a u společnosti Murexin ve všech případech, neobsahují rozpouštědla. Aplikují se na penetrovaný podklad obvykle pomocí zubového hladítka s následným uhlazením, vždy na stranu konstrukce přicházející do styku s vodou. Jejich použití je velmi všestranné, je možné je použít v interiéru i exteriéru, k utěsnění horizontálních i vertikálních ploch stavebních konstrukcí proti zemní vlhkosti, netlakové i tlakové vodě, zejména v oblasti spodní stavby, tj. např. základových konstrukcí, sklepních zdí a podlah, podzemních garáží, šachet, tunelů, nádrží čistíren odpadních vod, pod potěry na balkonech a terasách a také k lepení desek z extrudovaného polystyrenu v oblasti perimetru.

Jednoznačné výhody
Přednosti izolačních živičných stěrek ve srovnání s tradičními asfaltovými pásy jsou z hlediska pracnosti zcela jednoznačné. Nepotřebujete sehraný tým odborníků, aplikaci zvládne bez problémů i jeden jen trochu zkušený pracovník. Izolační živičné stěrky se velmi snadno nanášejí, vytvářejí souvislé, bezešvé plochy, zpracovávají se za studena, mají vynikající přídržnost ke všem minerálním podkladům, přemosťují trhliny v podkladu. Jednoduše se dají aplikovat i do velmi členitých tvarů podkladu, vždyť špachtlí se dostanete téměř všude.

Díky nepřítomnosti rozpouštědel šetří životní prostředí i zdraví zpracovatele. Navíc nabídka společnosti Murexin je v tomto sortimentu dostatečně široká, naleznete zde běžné izolační živičné stěrky, ale také stěrku expresní, stěrku zimní pro použití až do –5 °C nebo stěrku a atestem na zamezení prostupu radonu. Ke zpracování směsi stačí minimum prostředků, vedle špachtle, zednické lžíce a zubového hladítka navíc u dvousložkových směsí již jen nízkootáčkové elektrické mísidlo.

Ostatně, balení dvousložkových směsí je ke zpracovateli velmi přátelské, obě složky jsou dodávány v jednom plastovém kbelíku v množství, které odpovídá poměru mísení obou složek.

Skladba systému

 • příprava podkladu,
 • penetrace,
 • nános izolační živičné stěrky, v případě tlakové vody vytvářející hydrostatický tlak (nádrž, jímka, trvalá spodní voda) s vložením sklotextilní síťoviny,
 • ochrana nanesené stěrky před zásypovou zeminou.

  Podklad
  Izolační živičné stěrky je možné použít na všechny běžné minerální stavební podklady, i mírně vlhké, jako jsou beton, omítky, potěry, cihelné zdivo, kámen, vápenec apod. Nevhodnými podklady pak jsou dřevo, plasty, kovy a vodoodpudivé materiály. Samozřejmě platí, že čím je podklad rovnější, tím lépe se vám bude stěrka nanášet a také, a to zejména, její spotřeba bude optimální. Podklad důkladně očistěte, zbavte jej všech nesoudržných částic a separačních vrstev. Spáry, lunkry a trhliny v podkladu uzavřete minimálně 2 dny před aplikací přestěrkováním např. Repol Betonovou stěrkou BS 05 G. V rozích a ve stycích stěna/podlaha vytvořte fabiony o poloměru cca 5 cm, použijte opět Repol Betonovou stěrku BS 05 G, vrstva nanesené stěrky by se neměla ostře lomit.

  Penetrace
  Očištěný a vyrovnaný podklad penetrujte Základním nátěrem živičným LF 400. Penetraci nanášejte nátěrem nebo nástřikem v jedné souvislé vrstvě; výhodou je, že podklad může být i mírně vlhký. Po dobu schnutí, tedy po dobu 2 až 3 hodin, chraňte penetraci před deštěm. Skutečně vlhké konstrukce nebo konstrukce, u kterých je nebezpečí následného průniku vody, ošetřete ještě před aplikací penetračního nátěru izolační stěrkou na bázi cementu. Doporučujeme použít Těsnicí povlak minerální DS 25, který zamezí pronikání vlhkosti do čerstvě nanesené izolační živičné stěrky. Předejdete tak možným poruchám průběhu jejího tuhnutí a tvrdnutí.

  Zpracování izolační živičné stěrky
  Penetraci nechte vždy dostatečně zaschnout. Dostatečně promíchanou izolační stěrku živičnou nanášejte zubovým hladítkem s následným uhlazením v požadované vrstvě na penetrovaný podklad.

  V případě ochrany konstrukce proti zemní vlhkosti a vzlínající vodě nanášejte stěrku v jedné, popřípadě ve dvou vrstvách, pak však systémem mokré do mokrého. Při izolaci proti tlakové vodě je nutné nanášet izolační stěrku vždy ve dvou vrstvách, přičemž do první vrstvy nutno zapracovat sklotextilní síťovinu – perlinku. Perlinku vkládejte do čerstvě nanesené první vrstvy stěrky a zatlačte špachtlí s následným uhlazením. Před nanášením druhé vrstvy nechte první vrstvu dostatečně zaschnout. K překrytí pracovních, popřípadě dilatačních, spár v podkladu použijte vhodnou těsnicí pásku, např. Těsnicí pásku DB 70. Povlak chraňte po nanesení před deštěm po dobu 1 hodiny až několika dní (dle typu použité izolační stěrky). Snažte se vždy dodržet doporučenou optimální tloušťku vrstvy stěrky, jen tak dosáhnete požadovaných izolačních vlastností povlaku. Nadbytečně silná vrstva celou aplikaci zbytečně prodražuje.

  Izolační živičná stěrka pod úrovní terénu
  V případě aplikace izolační živičné stěrky na základové konstrukce pod úrovní terénu je nutné izolaci ještě před zásypem zeminou vhodným způsobem ochránit, aby nedošlo k jejímu mechanickému poškození. Vhodným opatřením je vytvoření ochranné vrstvy polystyrenovými deskami nebo nopovou folií s následným překrytím geotextilní tkaninou.

  Závěrem
  Použití izolačních živičných stěrek má díky jejich nesporným přednostem zcela jistě své místo mezi ostatními izolačními systémy. Jednoduchost aplikace a široká variabilita nabídky dává předpoklady k jejich ještě širšímu uplatnění na stavbách.

  podle podkladů společnosti Murexin

  Hydroizolace staveb živičnými stěrkami Murexin

 • URL:
  http://info.murexin.cz

  Žádost o více informací od firmy MUREXIN spol. s r. o.
   
  Další informace získáte od firmy MUREXIN spol. s r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
   
  *Jméno:    
  *E-mail:    
  Firma:    
  *Typ firmy:    
  Telefon:    
  Adresa:    
  *Dotaz:    
      (* = Povinný údaj) 
  Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
  Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
       


  Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

  © 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.