Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
14. 6. 2011

Firma

Xella CZ, s. r. o.

Xella CZ, s. r. o.
Vodní 550
Hrušovany u Brna
664 62Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě Xella CZ, s. r. o.

 

Minerální tepelněizolační desky Ytong Multipor

 

Tepelněizolační minerální bezvláknité desky Ytong Multipor jsou nehořlavé a splňují kritéria třídy A1. Stabilně drží tvar, odpuzují vodu a jsou odolné vůči tlaku. Jsou vhodné pro zateplení garáží, stropů sklepů, podjezdů a pro zateplení šikmých střech. Vyznačují se nízkou hmotností a jejich zpracování je jednoduché.

Ytong Multipor jsou minerální bezvláknité tepelněizolační desky nové generace s výhodami masivního zdiva. Jejich tvarová stálost, vynikající paropropustnost, nehořlavost a jednoduchá aplikace nacházejí uplatnění všude tam, kde běžné tepelné izolanty nedokážou zaručit požadované parametry konstrukcí. Stabilně drží tvar, odpuzují vodu a jsou odolné vůči tlaku.

Ytong Multipor je ukázkou jedinečných technologických možností pórobetonu značky Ytong. Složení výlučně z prvotřídních přírodních surovin (vápno, písek, cement a voda), do kterých se přimíchává prostředek na tvorbu pórů, zaručuje absolutní zdravotní a hygienickou nezávadnost materiálu. Díky maximálnímu odlehčení materiálu mají desky Ytong Multipor porovnatelné tepelněizolační schopnosti s tradičními tepelnými izolacemi stejné tloušťky. Zachovávají si ale všechny důležité vlastnosti pórobetonu.

Nehořlavost
Tepelněizolační desky Ytong Multipor jsou nehořlavé a splňují kritéria třídy A1, podle normy EN 13501-1. To umožňuje využití v mnohých oblastech, kde není možné použít jiné tepelné izolanty, jako například v podzemních garážích nebo chráněných únikových cestách.

Jednodušší aplikace
Masivní a vůči tlaku odolné desky se dají rychle a jednoduše zpracovat. Jejich nízká hmotnost usnadňuje manipulaci. Jelikož nemají vláknitou strukturu, je jejich opracování jednodušší než u jiných tepelněizolačních materiálů.

Masivní izolace podhledů stropů
Nehořlavá minerální izolační deska YTONG Multipor DI spolu s lehkou lepicí maltou splňuje požární bezpečnost na stropech sklepů a podzemních garáží, podchodů i průjezdů. Jejím použitím pod stropem lze vyřešit problém „studených" podlah. Jednoduchou aplikací izolačního podhledu z desek YTONG Multipor je možné zvýšit povrchovou teplotu podlahy o 3 °C.

Cenná topná energie neuniká pouze přes stěny, ale i přes nedostatečnou izolaci stropů podzemních garáží a podchodů nebo stropů nad sklepy. Právě ve stávajících stavbách existuje množství stropů nad sklepy, které nejsou vůbec izolovány, nebo jsou izolovány nedostatečně, a kromě toho mohou být chybně provedeny po stránce protipožární ochrany. Už deska YTONG Multipor DI o tloušťce 80 mm jednoduše nalepená pod strop, dokáže přinést úsporu v nákladech na vytápění až do výše 8 %.

Prosvětlení podzemních garáží je z ekonomických a z užitných důvodů důležitým aspektem. Na mnohé systémy se musí z důvodu světlého vzhledu buď přímo při jejich výrobě, nebo dodatečně, s vysokými náklady nanášet další vrstvy. Ojediněle jsou dodatečně potřeba i další zdroje světla. Světlé minerální izolační desky nepotřebují žádnou dodatečnou barevnou vrstvu, a tím se výrazně liší od jiných produktů.

Protipožární ochrana podzemních garáží
Novostavba nebo městská zástavba administrativními a obchodními domy je už bez zaizolované podzemní garáže téměř nemyslitelná. Na stropech sklepů nebo podzemních garáží zajišťuje zvýšenou bezpečnost nehořlavá izolace a příslušná lehká malta, které v případě požáru nehoří a neuvolňují jedovaté plyny.

Odolnost vůči vlhkosti
Přechodný účinek vlhkosti v hrubé stavbě se na minerální izolační desce neprojeví. Navíc jsme pro podzemní garáže v rizikových záplavových oblastech (u řek apod.) provedli následující test: YTONG Multipor minerální izolační deska DI byla přilepena k betonovému stropu a na několik dní ponořená pod vodu. Výsledek byl ohromující: desky zůstaly nepoškozené, slepení kompletně drželo a několik dní po vysušení vzduchem se obnovila i plná izolační funkce stropu. Jiné izolační systémy to nedokážou a musí se s vysokými náklady vyměňovat a likvidovat.

Dlouhá životnost
Unikátní výhodou izolačních desek YTONG Multipor je jejich tvarová stálost, což v praxi znamená, že jsou odolné vůči tlaku, stabilně si zachovávají svou formu, jsou vůči proti vlivům chemických látek a nestárnou. Schopnost propouštět páru výrazně přispívá k schopnosti YTONG Multiporu vypořádat se s případnou vlhkostí v konstrukcích bez jakýchkoliv následků.

Desky Ytong Multipor zlepšují tepelnou pohodu interiérů, šetří energii a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Složení výlučně z prvotřídních přírodních surovin činí z desek Multipor ekologicky přijatelný a nezávadný stavebný materiál. Zbytky po zpracování je možné plnohodnotně recyklovat.

Jednoduché zpracování
Jak odborný řemeslník, tak i řemeslně zručný laik dokáže minerální izolační desku rychle, nekomplikovaně a hospodárně opracovat a zpracovat. Šikovný formát minerální izolační desky 600x390 mm zaručuje rychlé zpracování. S brusným hladítkem YTONG Multipor se dají snadno a do roviny vybrousit poslední nerovnosti. Jelikož YTONG Multipor může sloužit i bez povrchové úpravy, lze nátěry nebo stěrky realizovat až časem, když se povrch zapráší nebo zašpiní. Je to výhoda, jakou alternativní stavební materiály (jako vláknité tepelné izolace) neposkytují.

Tyto předpoklady jsou podkladem vzorové kalkulace:

 • pro zpracování 1 m2 je potřeba 10 až 15 minut (podle zkušeností z praxe),
 • plocha, která se má izolovat, neobsahuje žádné větší otvory, resp. nerovnosti styků, lemování nebo podobně,
 • vyrovnávání omítky a podobné přípravné práce nejsou zahrnuté do kalkulace, případně je třeba také zohlednit jiné příplatky (jako např. pro ochranné zaomítací profily apod.),
 • hmoždinky se používají pouze při omítání tepelněizolačních desek YTONG Multipor,
 • je potřeba zohlednit i bezprostřední přepravu na staveništi resp. doby montáže lešení.

  Prodyšné lepidlo Multipor
  Při aplikaci desek Ytong Multipor se používá výlučně doporučené lehké lepidlo, které zaručuje optimální prodyšnost konstrukce. Díky pevné porézní struktuře není potřeba k lepení materiálu na podkladové zdivo používat disperzní lepidla s vyšším difuzním odporem, jako u jiných tepelných izolantů, čímž se zajistí příjemné a vyvážené klima vnitřních prostorů.

  Všeobecný úvod do zpracování
  Příprava a posouzení podkladu
  Stejně jako u izolací stropů v novostavbách, tak i v existující zástavbě je nutné předem vyzkoušet vhodnost a únosnost podkladu. Aby se na podklad dalo lepit, musí byt čistý, suchý a zbavený zbytků, které by snižovaly jeho přilnavost. Přídržnost povrchu musí dosahovat minimálně 80,0 kN/m2. V případě pochybností je třeba dát podklad posoudit odborníkovi.

  Zejména u podkladů, ze kterých se uvolňuje písek, a u velmi silně nasákavých podkladů, jaké často nacházíme ve stávající zástavbě, je nutná aplikace prostředků na zvýšení soudržnosti a přilnavosti (prostředky určené pod vápenocementové omítky) nebo přilnavá stěrka. Barvy, znečistění a neúnosná omítka se musí odstranit. Vadná místa na omítce je potřeba vyspravit vápenocementovou omítkou. Odstraní se existující betonové výrony. Často stačí tato vytečená místa pouze seškrábnout zednickou lžící (obr. 1) a pak zamést metlou (obr. 2). Betonové povrchy, na kterých jsou stopy po separačních prostředcích, je třeba nejdříve vhodně ošetřit, resp. očistit. U čerstvě omítnutých podkladů je třeba dbát na dobu vysychání omítky

  Namíchání lepidla
  Lehká lepicí malta se při dodržení informací ohledně jejího zpracování a bezpečnosti namíchá s předepsaným množstvím vody. Maltu lze zpracovávat při teplotě vzduchu a konstrukce nad 5 °C. Malta se míchadlem zapojeným do elektrické vrtačky pomalými otáčkami rozmíchá až do zpracovatelsky vhodné konzistence (obr. 3). Malta by měla v závislosti na povětrnostních podmínkách přibližně 5 minut zrát a potom by se měla znovu promíchat, aby se následně zpracovala.

  Nanesení lepidla na minerální izolační desku
  Bezchybné slepení je zaručeno pouze při použití doporučené lehké lepicí malty. Ta se dá nanést celoplošně na izolační desku Ytong Multipor ozubenou lžící (ozubená lžíce o velikosti 10 mm do tloušťky izolačního materiálu 140 mm, u materiálu s tloušťkou od 160 mm použijte ozubenou lžíci o velikosti 12 nebo 15 mm) a pročesat (obr. 4).

  Výška stojiny po pročesání lehké lepicí malty se může měnit; se lžící o velikosti zubů 10 mm je výška malty cca 8 mm, se lžící 12 mm je výška malty cca 10 mm a se lžící 15 mm je výška malty cca 13 mm. Spotřeba malty je přibližně 3 až 4 kg/m2. Přitom se dají vyrovnat malé nerovnosti v podkladě. Vyrovnávání podkladu se dá v případě potřeby zvýšit pokládkou minerálních izolačních desek systémem čerstvé do čerstvého (metoda Buttering-Floating – cca 5 kg/m2) až na cca 10 mm na bm.

  Nalepení minerální izolační desky Ytong Multipor DI
  Minerální izolační desky Ytong Multipor DI se lepí ve vazbě a s odsazením spár vrstev ≥ 15 cm na celou plochu lehkou lepicí maltou (obr. 5). Montážní deska může pokládku usnadnit a zabezpečí plošnější přitlačení, její použití však není nutné. Styčné spáry izolačních desek nesmí být slepené, musí být však těsně přiřazené. Nalepení typu „nechat vplavat a přitlačit" se provádí rukou nebo pomocí hladítka (obr. 6).

  Tip z praxe: Desky se kladou kolmo na delší stranu stropu a lepí se s přesahem přes spáru. Abyste dosáhli co nejtenčího a celoplošného slepení, zkontrolujte pravoúhlost a lícování plochy před začátkem montáže. Vytýčení můžete provést pomocí vyznačovací šňůry s barvivem nebo pomocí laseru.

  Řezání a přizpůsobování desky Ytong Multipor
  Desky se dají snadno přiřezat na libovolné rozměry ruční pilkou s jemnými zuby (obr. 7). Minerální izolační desky se dají rychle přizpůsobit i k existujícím vedením nebo k vybráním ve stěně nebo ve stropu, a zajistí tak homogenní izolační rovinu (obr. 8). Aby se navíc daly snadno a rychle napojovat na okrouhlé nebo rohové prvky, pomáhá při tomto přizpůsobování brusné hladítko Ytong Multipor (obr. 9).

  Dodatečné ukotvení minerální izolační desky Ytong Multipor DI hmoždinkou
  Často se dá podklad na existujících masivních stropech posoudit z hlediska jeho únosnosti ve spojení s lepeným izolačním systémem pouze podmíněně. Pokud se tak stane, ukotvují se minerální izolační desky DI dodatečně uprostřed desky jednou hmoždinkou (obr. 10).

  Závěsy a zatížení ve stropu
  Často dochází k dodatečné montáži vedení a kabelových tras pod stropem. Pokud kvůli tomu není potřeba odstranit izolační materiál, dá se toto zatížení upevnit do podkladu pomocí podložky (Ø ≥ 60 mm) nebo pomocí upevňovací desky přes minerální izolační desku.

  Minerální izolační desku je možné brousit, není to však nutné
  U nerovných povrchů stropů je možné bezproblémové přebroušení povrchu desky pomocí speciálního brusného hladítka (obr. 11). Mokrá štětka pomůže odstranit prach z broušení. Tip z praxe: Izolování stropní plochy probíhá rychle a čistě. Speciální brusné hladítko umožňuje jednoduché vyrovnávání nad hlavou, protože se z něho nesype prach. YTONG Multipor je jedinou izolační deskou, kterou je možno dodatečně opracovat, aniž by tím ztratila svůj vzhled.

  Finální vrstva
  Výhodou oproti jiným materiálům je, že se desky YTONG Multipor nemusí dále finálně upravovat a mohou být nainstalované jako přiznané, případně upravené běžnou difuzně otevřenou barvou. Případné další úpravy jako nátěr, stěrka nebo omítka se provedou podle individuálních nároků a požadavků. Rozmanitost ztvárnění je obrovská.

  Celoplošné stěrkování
  Pro celoplošné vystěrkování se musí lehká lepicí malta tence nanést na povrch (obr. 12) a musí se včas vyhladit plstěným hladítkem (obr. 13). Doporučuje se to především pro prostory, ve kterých má vzhled pouze druhořadý význam, protože se nedá vyloučit tvorba vlasových trhlin v oblasti styků desek. Pro tloušťku vrstvy 2 až 3 mm postačují 2 až 2,5 kg/m2 lehké lepicí malty

  Celoplošné omítnutí
  K celoplošnému omítnutí je nejprve potřeba vyztužující vrstva z lehké lepicí malty se střední tloušťkou vrstvy 5 mm včetně vyztužovací tkaniny (obr. 14). Vzápětí nato se provede dodatečné ukotvení závitovými hmoždinkami přes čerstvou vrstvu a přes tkaninu do únosného podkladu.

  Před osazením závitových hmoždinek by se měla vyztužovací tkanina v místě navrtaného otvoru nožíkem naříznout do kříže (obr. 15). Takto se dají hmoždinky zašroubovat (obr. 16), aniž by se změnila poloha uložené tkaniny. Na ploše je třeba uvažovat přibližně se čtyřmi hmoždinkami na jeden m2. Celková tloušťka omítky z vyztužující vrstvy a z vrchní omítky nesmí přesáhnut 10 mm. Tloušťka vrchní omítky činí přitom přibližně 5 mm.

  Izolování částí staveb
  Snadné zpracování a opracování minerální izolační desky YTONG Multipor DI umožňuje jednoduché řešení nejrůznějších detailů napojení. Bez dodatečného nářadí nebo dodatečných profilů se dá snadno provést napojení na oblé nebo hranaté tvary a ani zakončení izolace kovovými profily (aby se zabránilo odloupnutí, resp. odvláknění) není třeba.

  Izolování průvlaků
  Obrázek 17 objasňuje, že se má nejdříve izolovat spodní strana průvlaku a pak následují boční plochy. Na minerální izolační desku, určenou na spodní stranu průvlaku, se lepidlo nanese tak, aby vyčnívající oblasti zůstaly čisté. Tak lze zabránit tomu, aby se vodorovné a svislé minerální desky YTONG Multipor DI navzájem neslepily a neodtrhly při průhybu průvlaku. Zaizolovaná plocha stropu probíhá ve směru proti boční izolaci průvlaku (obr. 18).

  Izolování atypických tvarů
  Minerální izolační deska se dá bez problémů přizpůsobit oblým nebo hranatým tvarům (obr. 19).

  Pružné napojení
  Je třeba vyhýbat se tuhým spojům mezi stěnou a stropem (obr. 20). V takových případech se musí vytvořit trvale pružné napojení (obr. 21).

  Vestavěné prvky
  Svítidla se ukotvují do nosného podkladu, minerální izolační deska YTONG Multipor DI a omítka jim přitom poskytují stabilní úložnou plochu. Přitom je třeba neustále zohledňovat požárnětechnické předpisy.

  Dilatační spáry
  Dilatační spáry je nutné zásadně přiznat a vytvarovat je v úrovni izolace. Nechráněné otvory ve stavebních dílcích nevyhovují požárnětechnickým požadavkům a jsou nepřípustné. Platí to mimo jiné pro spáry mezi stavebními konstrukcemi umožňujícími vzájemný pohyb celků (obr. 22, 23, 24).

  Bezpečnost při práci na staveništi
  Aby se zabránilo úrazům a nehodám na staveništi, je neustále třeba dbát na pravidla a předpisy bezpečnosti práce. Stejně tak je třeba dodržovat všeobecně platná ochranná a hygienická opatření (obr. 25).

  podle podkladů firmy XELLA

  Minerální tepelněizolační desky Ytong Multipor

 • URL:
  http://www.xella.cz

  Žádost o více informací od firmy Xella CZ, s. r. o.
   
  Další informace získáte od firmy Xella CZ, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
   
  *Jméno:    
  *E-mail:    
  Firma:    
  *Typ firmy:    
  Telefon:    
  Adresa:    
  *Dotaz:    
      (* = Povinný údaj) 
  Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
  Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
       


  Viz také:
  13. - Izolace

  Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

  © 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.