Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
14. 4. 2012

Firma

Sto s. r. o.

Sto s. r. o.
Čestlice 271
Dobřejovice
251 70Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě Sto s. r. o.

 

Nový technicko-administrativní objekt s neobvyklým provozem

 

Na hlavní silnici vedoucí ven z Roztok vyrostl v roce 2011 nový technicko administrativní objekt s neobvyklým provozem zajímavý jak z hlediska architektonického, tak stavebního řešení, i z hlediska použitých materiálů.

Z původního záměru investora postavit standardní administrativní budovu se na žádost nájemce Strojní fakulty ČVUT a jejích partnerů vyvinul požadavek na náročný technologický provoz. Ve Vědecko-technickém parku Roztoky najdete měření a homologaci spalovacích a hnacích pohonných jednotek včetně dvouosé válcové brzdy. Pro takto vysoce specializované provozy existuje jen několik málo realizací v Evropě a ve světě vůbec. Řešení tohoto specifického provozu vedlo k neobvyklým architektonicko stavebním řešením uvnitř budovy. Všechna měřící stanoviště byla v rámci konstrukce objektu začleněna do vzájemně oddilatovaných konstrukčních celků a tím bylo dosaženo maximální možné akustické ochrany kancelářských podlaží ve vyšších patrech objektu. Tento systém ,,box in box,, byl důsledně dotažen v koncepci rozvodů ZTI a vzduchotechniky.

Samotná stavba je citlivě začleněna do zástavby venkovského charakteru. Klidná horizontální kvádrová hmota je přiměřeně rozčleněna tvarem i rastrem fasády a neruší měřítko rodinných domů. Budova je zdálky čitelná, je jasně rozčleněna na soklovou a horní část, které jsou dále funkčně i esteticky děleny, proporce částí stavby jsou pečlivě vyvážené. Vstupní část je v soklové dvoupodlažní části ustoupena oproti horním podlažím. Členění stavby nezůstává jenom v prostorovém ustupování, ale je podpořeno odlišností použitých materiálů, které takto dotváří celkovou kompozici a celek tak dává stavbě jednoznačný autorský výraz.

Betonový dvoupodlažní sokl skrývá těžký provoz zkušebny motorů a další technologická zařízení. Na masivním soklu lehce spočívá horní objem stavby obložený lehkým provětrávaným pláštěm. Procento prosklených ploch se v domě zvyšuje směrem ke střešní římse opatřené konzolou pro zavěšení údržby fasádního pláště. Horní část budovy skrývá relativně standardní administrativní provoz v pětitraktové verzi.

Ve spodních podlažích je dispozice formována specifickým provozem pěti zkušeben motorů, válcové dvouosé brzdy a plnoprůtočným částicovým tunelem s Venturiho dízou. Ve 2. Np se nachází lehčí technologické provozy vodíková komora, laboratoř mechatroniky, uzavřený a otevřený stav zkušebny převodovek a další. Vše je doplněno v suterénu technickými prostory pro sklady elektro hospodářství, které zabírá relativně mnoho místa protože dům teoreticky v okamžiku měření bez uvažování soudobosti produkuje téměř 1MWh elektrické energie, kterou je nutno předávat zpětně do rozvodné sítě případně mařit ve vlastním objektu. Energie vzniklá při technologických měřeních se tedy zčásti spotřebovává ve vlastním objektu.

Tím, že produkce této energie je ale nepravidelná bylo celkové řešení zpětného využití náročné. Velmi rozsáhlá a náročná je síť vzduchotechnických nasávacích podzemních tunelů a zařízení včetně podzemní chladící věže a dalších chladících zařízení. Jednotlivé okruhy jsou specifické a rozdělené dle povahy jednotlivých provozů zejména z hlediska zpětných zisků a chlazení. Z důvodů maximální ochrany před hlukem pro okolí domu je kompletní nasávání vzduchu pro měřící stanoviště vedeno z prostoru akusticky utlumeného podzemního tunelu před fasádou objektu.

Celý prostor před motorovými zkušebnami je dvoupodlažní a opatřen pochozí lávkou spojující opticky další pracoviště. Tím získá celý hlavní dílenský prostor lepší měřítko a bude opticky volnější. Další důležité prostory jsou spojeny s palivovým hospodářstvím protože pro zkoušení se používá několik desítek druhů paliv a s tím spojené i relativně složité požární řešení provozu včetně samočinného plynového hasicího zařízení. Spodní stavba je kompletně železobetonová bílá vana založená na pilotech. Základy pod jednotlivými zkušebnami což jsou kvádry betonu o hmotnosti cca 40-50 tun jsou osazeny na speciální tlumící podložky ze SILOMERU. Další konstrukce stavby jsou v kombinaci nosného železobetonu a SDK stěn.

Kancelářská podlaží ve 3 a 4 np jsou masivně prosvětlena včetně širokých chodeb a v interieru obložena deskami s vysokým leskem s nerezovými doplňky. V některých místech je doplňkové prosvětlení kancelářských podružných ploch realizováno světlovody Lightway.

Na střeše je instalována velká část technologického zázemí VRV tepelných čerpadel a VZT jednotek. Celá tato technologie je obepnuta akustickou tlumící stěnou z akustických panelů.

Horní část objektu je obložena fasádními deskami Fundermax exteriér 160 X NT tl. 6 mm na lepidlo a ocelový podkladní rošt. Nad okny jsou do fasádního pláště zapuštěny schrány pro venkovní žaluzie elektricky ovládané. Členění fasádního pláště se rytmicky mění a tím vzniká potřebné napětí ve výtvarném řešení celého pláště. Okolo okenních otvorů je osazeno lemování z kolmých fasáních profilů Fundermax tl. 12 mm a částečně oplechováno. Tepelná izolace je tvořena minerální vlnou s kolmými vlákny AIRROCK tl. 140 mm.

V dolní soklové partii stavby je použito unikátní řešení stavby- zateplovací systém vzhledu betonových panelů. Tato část byla původně navržena z velkoformátových obkladových fasádních panelů ze sklovláknobetonu s profilovaným povrchem o rozměrech až 3x3 m. Profilace měla být dosažena vkládáním speciálních matric Reckli do bednění při výrobě. Měly se střídat dva typy povrchů, které z větší vzdálenosti podpoří různorodost členění. První vzorky od vybraného dodavatele vypadaly skvěle.

Po krachu dodavatele a též z časových důvodu se ukázalo jako jediné možné řešení akceptovatelné pro investora použití stěrkových omítek Sto Betonoptik imitujících betonový povrch přímo na zateplovacím systému. Též bylo nutné najít způsob vyrobení svislých a vodorovných negativních spar přímo v zateplovacím systému. Řešení nabídl systém Sto: kontaktní zateplovací systém s vloženými zapuštěnými nutami ze StoDeco Profilu a s povrchem, který imituje svým stěrkovým broušeným povrchem monolitický beton. Pro zachování původní různorodé profilace panelů jsou na stěrkových omítkách vystřídány dva typy povrchů, tak, jak tomu bylo v původním návrhu. Systém řeší bezpečným způsobem i zapuštění žaluzií těsně pod omítkové souvrství. Stejně tak je celý systém jednoduše zakončen v soklové partii pod úrovní terénu v kačírkovém zásypu. V tomto případě je jako tepelná izolace zvolen extrudovaný polystyren. Klasická tepelně izolační vrstva v zateplovacím systému je tvořena minerální vlnu s kolmými vlákny Fasrock tl. 140 mm.

Projekt: Vědecko technický park Roztoky
Architekt: Ing.arch. Daniel Smitka, architektonický atelier, Starého 27, Praha 6 16000
Investor: VTP ROZTOKY a.s., Bucharova 2641/14, Praha 5, 158 00 Dodavatel stavby: Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, Praha 5, 158 00
Místo: nároží Přílepské a Bořivojovy ul., Roztoky u Prahy

Ing. arch. Smitka a Axman Vlková
STO

Nový technicko-administrativní objekt s neobvyklým provozem

URL:
http://www.sto.cz

Žádost o více informací od firmy Sto s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy Sto s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Viz také:
04. - Fasády

Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.