Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
15. 1. 2012

Firma

KM Beta, a. s.

KM Beta, a. s.
Dolní Valy 267/2
Hodonín
695 01Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě KM Beta, a. s.

 

Prodlužte si stavební sezónu použitím maltových směsí PROFIMIX se zimní úpravou

 

I když většina staveb tráví nejchladnější měsíce v roce „zimním spánkem“, ta vaše může být výjimkou. KM Beta, a. s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového a páleného zdiva a nejnověji i maltových a omítkových směsí, představuje řadu suchých maltových směsí KMB Profimix se zimní úpravou. Součástí jsou speciálně upravené cementové potěry, zdicí malty a tepelněizolační malta se zimní úpravou, které mohou být aplikovány i při teplotě pod bodem mrazu.

Za zimní období obecně pokládáme období mezi 1. listopadem a 31. březnem, případně období před i po tomto datu, kdy teplota v noci poklesne pod bod mrazu tři po sobě jdoucí dny. Při dodržení několika základních zásad uvedených níže umožní zimní úpravy receptur tvrdnutí směsí i za nízkých teplot až do teploty –5 °C. Díky tomu lze stavební sezónu prodloužit až o celý měsíc.

Cementové potěry se zimní úpravou
Cementové potěry KMB PROFIMIX CP 101 a CP 101 j, CP 102 a CP 102 j a CP 103 jsou suché cementové směsi určené pro zhotovení připojených i plovoucích betonových potěrů. Hodí se pro venkovní i vnitřní použití a na všechny běžné podkladové minerální materiály. Uplatní se také při výrobě betonových dílců (dlaždic, tvárnic).

Cementové potěry se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí směsi i za nízkých teplot, max. však do teploty –5 °C. Při kladení potěrů za těchto nízkých teplot je nutné dodržovat tyto zásady:
 • Potěr musí být aplikován pouze ve vnitřním prostředí, které však nemusí být vytápěné (ve vnějším prostředí nelze podmínky dodržet).
 • Podklad musí být suchý bez zmrazků, ledu a podobně.
 • Cementový potěr musí být uskladněn v suchu v prostředí s teplotou nad –5 °C.
 • Teplota prostředí musí být v průběhu zpracovávání zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3x denně (na začátku, uprostřed a na konci zpracovávání) a nesmí být nižší než –5 °C.
 • Při teplotách 0 °C až +5 °C není nutné záměsovou vodu předehřívat. Při teplotách nižších, což znamená 0 až –5 °C, se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a tento fakt je nutné do Stavebního deníku zaznamenat.
 • Pod +5 °C nesmí být potěr kropen vodou.
 • Druhý den po kladení potěru se musí povrch překrýt fólií a při očekávaných mrazech nižších než –5 °C se musí překrýt polystyrenovými deskami o tloušťce min. 5 cm bez viditelných spár. Při očekávaných teplotách nižších než –5 °C (bez dodatečné izolace nebo pod –10 °C) se potěr nesmí pokládat.

  Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým poruchám.

  Přehled cementových potěrů KMB Profimix se zimní úpravou:
  CP 101– cementový potěr C 20 se zimní úpravou (20 N/mm2)
  CP 101 j – cementový potěr C 20 jemný se zimní úpravou (20 N/mm2)
  CP 102 – cementový potěr C 25 se zimní úpravou (25 N/mm2)
  CP 102 j – cementový potěr C 25 jemný se zimní úpravou (25 N/mm2)
  CP 103 – cementový potěr C 30 se zimní úpravou (30 N/mm2)

  Zdicí malty se zimní úpravou
  Zdicí cementové malty ZM 901, ZM 901 j a ZM 902 jsou určené ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček z klasických zdicích prvků (plné i lehčené cihelné prvky, cihelné a betonové bloky a tvárnice), kde je vyžadována vyšší pevnost zdiva.
  Zdicí lehčená malta ZM 905 je vhodná zejména k ručnímu zdění prvků typu THERM se svislým děrováním. Hlavní předností této malty je větší odolnost proti objemovým změnám a tím i ke snížení výskytu trhlin zejména v oblasti kopírování spár na omítce.
  Zdicí malta ZM 906 (lepidlo PB) je určena pro ruční tenkovrstvé zdění obvodového, nosného i příčkového zdiva z pórobetonových bloků a tvarovek, jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Zdicí prvky se kladou celoplošně na ložnou i styčnou spáru.
  Zakládací malta ZM 910 je směs určená pro vyrovnání první vrstvy zdicích materiálů na základové nebo stropní desce z broušených cihelných nebo pórobetonových bloků. Používá se i pro zakládání vápenopískových zdicích prvků u nízkopodlažních budov. Rychle vytvrzuje a má vysoký počáteční nárůst pevnosti.

  Tenkovrstvá zdicí malta ZM 911 (Lepidlo CBC) je určena pro celoplošné zdění na tenkou spáru pro broušené cihelné bloky typu THERM. Je určena pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí.
  Tenkovrstvá zdicí malta ZM 912 (Lepidlo CB) je vhodná pro tenkovrstvé zdění způsobem nanášení nebo namáčení na žebra broušených cihelných bloků typu THERM. Je určena pro vnější i vnitřní použití a pro ruční zpracování.
  Vysokopevnostní a rychletuhnoucí zdicí malta ZM 920 se uplatní při ručním zdění vápenopískových a betonových zdicích prvků. Zajistí dokonalé spojení zděných prvků, navíc se využívá také jako zakládací malta pro horizontální vyrovnání první vrstvy. Vyznačuje se vysokou pevností a zvýšenou smykovou pevností ložných spár, má sníženou schopnost sesedání spáry vlivem vysoké hmotnosti zdicího materiálu. Je vhodná pro zdění nosného zdiva i zdění příček ve vnitřních i vnějších prostorech.
  Tenkovrstvá zdicí malta ZM 921 (Lepidlo SX) je určená k ručnímu tenkovrstvému zdění vápenopískových a betonových bloků, a to jak obvodového, tak nosného a výplňového zdiva ve vnitřním a vnějším prostředí.
  Zdicí tepelněizolační malta TM 501 se hodí k ručnímu i strojnímu zdění především cihelného zdiva, zejména pak tvárnic typu THERM a dalších lehčených materiálů (Liapor, pórobeton apod.). Hlavní předností této malty je její nízký součinitel tepelné vodivosti, snížení vzniku tepelných mostů ve spárách a zvýšení celkového tepelného odporu zdiva.

  Zdicí malty KMB Profimix se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí malty i za nízkých teplot, max. však do teploty –5 °C. Přesto je nutné při zdění za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:

 • Veškerý zdicí materiál (tvarovky, cihly nebo jiný materiál) musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě
 • Zdicí materiál se před zděním nesmí kropit, při odstraňování fólie na něj nesmí padat sníh nebo jiná vlhkost či námraza.
 • Zdicí materiály musí být uskladněny v suchu za teploty nad –5 °C.
 • Teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3x denně (na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než –5 °C.
 • Při teplotách 0 °C až +5 °C není nutné záměsovou vodu předehřívat. Při teplotách nižších, což znamená 0 až –5 °C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a tento fakt se musí zaznamenat do Stavebního deníku.
 • Po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou folií před povětrnostními vlivy (déšť, sníh apod.) a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod –5 °C. V případě, že je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrénu v tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na teplotu –10 °C. Záznam o veškerých úpravách musí být zaznamenán ve Stavebním deníku.
 • Při předpokládaných nižších teplotách než –5 °C je nevhodné zdění s použitím malt se zimní úpravou provádět.

  Přehled zdicích malt KMB PROFIMIX se zimní úpravou:
  ZM 901 – zdicí cementová malta M 10 se zimní úpravou (10 N/mm2)
  ZM 901 j – zdicí cementová malta M 10 jemná se zimní úpravou (10 N/mm2)
  ZM 902 – zdicí cementová malta M 15 se zimní úpravou (15 N/mm2)
  ZM 905 – zdicí malta lehčená M 5 se zimní úpravou (5 N/mm2)
  ZM 906 – zdicí cementová malta pro pórobeton se zimní úpravou (5 N/mm2)
  ZM 910 – zakládací malta pro broušené cihly se zimní úpravou (10 N/mm2)
  ZM 911 – tenkovrstvá zdicí malta na celoplošnou spáru – Lepidlo CBC se zimní úpravou (10 N/mm²)
  ZM 912 – tenkovrstvá zdicí malta lepení na žebra – Lepidlo CB se zimní úpravou (10 N/mm²)
  ZM 920 – zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky se zimní úpravou (20 N/mm2)
  ZM 921 – tenkovrstvá zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky – Lepidlo SX se zimní úpravou (pro vápenopískové cihly a betonové bloky 20 MPa)
  TM 501 – tepelněizolační zdicí malta se zimní úpravou (5 N/mm2)

  Více o materiálech KMB Profimix najdete na stránkách www.kmb-profimix.cz, které budou brzy spuštěny.

  podle podkladů společnosti KM Beta

  Prodlužte si stavební sezónu použitím maltových směsí PROFIMIX se zimní úpravou

 • URL:
  http://www.kmbeta.cz

  Žádost o více informací od firmy KM Beta, a. s.
   
  Další informace získáte od firmy KM Beta, a. s. po vyplnění následujícího formuláře.
   
  *Jméno:    
  *E-mail:    
  Firma:    
  *Typ firmy:    
  Telefon:    
  Adresa:    
  *Dotaz:    
      (* = Povinný údaj) 
  Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
  Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
       


  Viz také:
  01. - Základní stavební materiály a výrobky

  Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

  © 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.