Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
17. 10. 2015

Firma

TBG Pražské malty, s. r. o.

TBG Pražské malty, s. r. o.
Rohanské nábřeží 68
Praha 8
186 00


První použití UHPC ve formě transportbetonu v ČR

 

Ultra-vysokohodnotný beton, pod mezinárodně známou zkratkou UHPC (ultra-high performance concrete), je jednou z největších výzev moderní technologie betonu po celém světě. Za UHPC se většinou považuje beton s válcovou pevností vyšší než 150 MPa s uvažovanou životností přes 200 let v nejnáročnějších podmínkách. TBG Metrostav dokáže tento beton po dlouhém vývoji vyrobit a dodat na staveniště ve formě transportbetonu. UHPC umožňuje řešit náročné tenkostěnné architektonické konstrukce, stejně jako extrémně namáhané detaily, nebo sanace. Největší stavbou, na kterou byl tento beton, s obchodním názvem TOPCRETE, dodán, byly Lávka přes Labe v Čelákovicích. Stavba získala prestižní ocenění Česká dopravní stavba roku 2014.

Složení UHPC

Receptury UHPC se vyznačují velmi vysokými dávkami pojiva a mikrosiliky, extrémně nízkým vodním součinitelem (0,18-0,22) a vysokou hutností uloženého betonu. Složená křivka zrnitosti směsi musí být optimalizována od nejjemnějších částic (mikrosilika) až po hrubé kamenivo. Hrubé kamenivo může mít zrnitost až 16mm, ovšem běžně má maximální zrno průměr do 8mm. Další důležitou složkou UHPC jsou drátky. Někdy je potom UHPC s drátky nazýváno jako UHPFRC (ultra high performance fibre reinforced concrete. Drátky nám pomáhají omezit křehké chování betonu, zároveň výrazně zvýšit pevnosti v tahu a využít tak tento kompozit i pro prvky nevyztužené běžnou výztuží.

Vlastnosti UHPC

Konzistence UHPC se může pohybovat v rozmezí téměř zavlhlých směsí až po samozhutnitelné betony. Samozhutnitelná konzistence UHPC je asi nečastější (rozliv Abramsovým kuželem 650-750 mm), ovšem vysoká stabilita směsi a nutnost dosáhnout co nejvyšší hutnosti betonu vyžaduje často intenzivní vibraci zkušebních těles i konstrukce. Způsob ukládky a intenzita vibrace vždy závisí na konkrétním složení směsi a na její viskozitě.

Pevnost v tlaku se měří na různých tělesech, jejichž výsledky ovšem nejsou příliš porovnatelné. Jako nejvhodnější se ukazuje měřit pevnost na krychlích o hraně 100mm nebo na válcích o výšce 300mm. Poměr těchto pevností není stabilní pro všechny typy UHPC, jako je to pro běžné betony. Už při specifikaci betonu je tedy nutné stanovit, jaká pevnost a na jakém tělese je potřeba.

Pevnost v tahu za ohybu je dalším důležitým parametrem UHPC. Pevnost v tahu za ohybu se nejčastěji zkouší na trámcích délky 700mm a průřezu 150x150mm. Pevnost v tahu za ohybu je možno zkoušet pomocí trojbodého ohybu se zářezem (místo vzniku trhliny je pevně dané) nebo pomocí ohybu čtyřbodého (trhlina vznikne v nejslabším místě). Pokud se uvažuje s tímto materiálem pro použití bez výztuže, pohybuje se pevnost v tahu za ohybu přes 15MPa.

Závěr

Je otázkou, jestli se dá UHPC ještě považovat za beton, nebo jestli už jde o specielní kompozit na bázi cementového pojiva. Tak jako tak jde o velice zajímavý materiál blízké budoucnosti, který nám umožní budovat subtilní lehké konstrukce, s výrazně prodlouženou trvanlivostí. Kromě samostatných konstrukcí je možno s tímto typem materiálu vytvářet ochranné tenké vrstvy na standardních konstrukcích, např. přímo pojížděné ochranné nabetonávky mostovek, ochranné vrstvy mostních říms, nebo piliřů. Ve světě už se UHPC pro tyto účely začíná využívat.

V TBG Metrostav máme technologii výroby a přepravy UHPC zvládnutou a jsme schopni UHPC, tzn. beton s válcovou pevností >150 MPa, zákazníkům dodat. Na beton třídy C110/130 už máme vydán i certifikát, vyšší třídy je možno certifikovat dle potřeby zákazníků.

Autor zprávy: Ing. Robert Coufal Ph.D., dle podkladů společnosti TBG Pražské malty, s. r. o.

Obr.1 - Rozdělení betonů dle pevností.
Obr.1 - Rozdělení betonů dle pevností.

Žádost o více informací od firmy TBG Pražské malty, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy TBG Pražské malty, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Viz také:
01. - Základní stavební materiály a výrobky

Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.