Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
13. 12. 2010

Firma

VELUX Česká republika, s. r. o.

VELUX Česká republika, s. r. o.
Sokolova 654/1d
Brno
619 00Další novinky

 
 
 
 
 
  Další informace o firmě VELUX Česká republika, s. r. o.

 

Sunlighthouse – první rakouský CO2 neutrální rodinný dům

 

Na západ od Vídně byl otevřen Sluneční dům (Sunlighthouse) – v pořadí třetí stavba v rámci celoevropského projektu VELUX Model Home 2020 postavená na principu aktivního domu. Sluneční dům nabízí zdravé vnitřní prostředí a uživatelský komfort, je energeticky efektivní a ohleduplný k životnímu prostředí.

„Evropané tráví 90 % svého času uvnitř budov, proto je nezbytné, aby jim budovy poskytovaly to nejlepší možné a zdravé vnitřní klima k životu a práci. Budovy rovněž konzumují 40 % z celkové spotřeby energie v Evropě. Cílem budoucího udržitelného stavění je tedy výrazné snížení energetické spotřeby a pokrytí zbývající potřeby energie z obnovitelných zdrojů. To je cílem společnosti VELUX, která je jedním z vizionářů konceptu zdravého, ekologicky šetrného a komfortního bydlení 21. století,“ říká David Brož, generální ředitel firmy VELUX Česká republika, s. r. o.

Sluneční dům zohledňuje klimatické, kulturní a architektonické podmínky země, ve které stojí, a je postaven na principu aktivního domu, stejně jako další stavby v rámci tohoto projektu. Tato experimentální budova navazuje i na zkušenosti, které partneři projektu VELUX Model Home 2020 načerpali při stavbě prvních dvou aktivních domů – Domu pro život a Zeleného majáku, které stojí od roku 2009 v Dánsku. Architektonicky zajímavá stavba zapadá do okolní krajiny a zástavby typické pro tuto část Evropy. Svažitý pozemek, který byl pro stavbu vybrán, se nachází v blízkosti lesa a poskytuje výhled na jezero Wienerwaldsee. Pozemek neumožňuje budovu orientovat ideálně k jihu, a tak v kombinaci s velkým sklonem svahu představoval pro architekty skutečnou výzvu. Autoři návrhu – studio Hein-Troy Architekten – v projektu zohlednili obtížné podmínky a rozhodli se pro podélnou dřevostavbu s vnitřním atriem vetknutou do svahu. Atrium umožnilo otevřít fasádu směrem k jihu, a umístit tak na tuto stranu více oken, která zajišťují optimální prosvětlení a dostatek čerstvého vzduchu v interiérech. Současně tím vytvořili vysoce hodnotný venkovní prostor. Přes minimalistickou vnější podobu dům vyniká právě svým inteligentním řešením. Experiment dokazuje, že je možné stavět CO2 neutrálně, i když jsou podmínky pro ideální umístění domu splněny jen částečně.

Vysoko umístěnými střešními okny VELUX proniká denní světlo i hluboko do interiéru Slunečního domu. Okenní otvory – jak střešní, tak vertikální okna s tepelněizolačním zasklením – jsou rozmístěny tak, aby umožňovaly cílené výhledy do okolí a navíc maximalizovaly pasivní solární zisky, a tím přispívaly ke snížení spotřeby energie za vytápění. Navržené množství prosklených ploch v domě odpovídá 42 % podlahové plochy. Optimální množství denního světla v obou patrech domu umožňuje snížení potřeby elektrické energie pro umělé osvětlení. Cíleně navržené prosklené plochy zohledňují i soukromí budoucích obyvatel. Jsou orientovány buď do soukromého atria, nebo umožňují krásné výhledy do lesa, který je součástí pozemku patřícímu k domu. Okna jsou samozřejmě vybavena vnitřním i venkovním stíněním, která i ve stažené poloze propouštějí do místností dostatek denního světla.

Sluneční dům je v průběhu celého roku přirozeně větrán okny. Kvalitu vzduchu kontrolují čidla umístěná na fasádě a uvnitř domu, která vyhodnocují průběžně teplotu a množství CO2 a vlhkosti v interiéru a povětrnostní podmínky venku, a tyto informace předávají automatickému systému, který řídí otevírání a zavírání oken. Obyvatelé však mohou okna v případě potřeby otevírat i manuálně. V chladnějších obdobích je používána mechanická ventilace s rekuperací tepla. Případnému přehřívání interiéru brání během horkého léta automaticky řízené venkovní markýzy instalované jak na střešních oknech, tak na oknech fasádních. V kombinaci s řízeným větráním okny na základě hodnot naměřených senzory a využitím komínového provětrávání a ochlazování v noci by teplota ani v tom nejteplejším letním dni neměla v interiéru překročit hranici 26 °C. Konstrukční řešení domu také počítá s akumulací tepla pro teplotní setrvačnost budovy. Cílem Slunečního domu je udržet celkovou spotřebu energie na co nejnižší možné úrovni. Pokrytí energetických nároků se uskutečňuje výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie. Minimální potřebu vytápění v rakouském Slunečním domě zajišťuje tepelné čerpadlo, elektřinu vyrábějí střešní fotovoltaické panely, ohřev teplé užitkové vody obstarají solární kolektory. Díky tomu Sluneční dům vyrobí více energie, než sám potřebuje. V nadcházejících měsících může Sluneční dům navštívit laická i odborná veřejnost, poté bude nabídnut k prodeji. Partneři projektu však budou experimentální dům i nadále sledovat, aby mohli posoudit, jak se novým obyvatelům osvědčí během skutečného užívání.

Partneři projektu Sluneční dům:
Experimentální Sluneční dům navrhla firma HEIN-TROY Architekten ve spolupráci s vědeckými partnery projektu – kremžskou univerzitou Donau-Universität Krems a Rakouským institutem pro stavební biologii a ekologii IBO. Výrobky pro dům dodaly firmy WindowMaster, VELFAC, Drexel & Weiss a společnost VELUX.

O projektu VELUX Model Home 2020
Projekt VELUX Model Home 2020 je součástí strategie skupiny VELUX, prostřednictvím které se společnost aktivně zapojuje do budování udržitelného bydlení. Tento experimentální projekt naplňuje vizi CO2 neutrálních budov, které představují řešení pro budoucí generace staveb. V těchto budovách vytváří dostatek denního světla a čerstvého vzduchu zdravé a pohodlné prostředí pro život. Princip aktivního domu je postaven na třech pilířích – na energetické úspornosti, komfortu bydlení a zdravém vnitřním klimatu a na šetrnosti k životnímu prostředí. Toho lze dosáhnout i prostřednictvím dnes běžně používaných a dostupných technologií, materiálů a výrobků, jakými jsou například střešní okna. Všechny budovy projektu VELUX Model Home 2020 spojuje také vizionářská architektura.

Každý aktivní dům projektu VELUX Model Home 2020 odráží specifické klimatické, kulturní a architektonické podmínky země, ve které jsou a budou postaveny. První dva aktivní domy – Dům pro život a Zelený maják – stojí od roku 2009 v Dánsku. Po rakouském Slunečním domě budou následovat ještě tři domy, a to v Německu, ve Velké Británii a Francii. Aktivní domy jsou budovány v úzké spolupráci s místními a regionálními partnery, dodavateli, architekty, inženýry a vědeckými pracovníky.

podle podkladů společnosti VELUX ČR

Sunlighthouse – první rakouský CO2 neutrální rodinný dům

URL:
http://www.velux.cz

Žádost o více informací od firmy VELUX Česká republika, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy VELUX Česká republika, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.