Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
10. 12. 2011

Firma

Chemia System GEO

Chemia System GEO
Heleny Malířové 11
Praha 6
169 00


Úniková šachta z tunelu Březno u Chomutova

 

V době vypracování původní projektové dokumentace nebyla úniková šachta z tunelu Březno u Chomutova požadována. V průběhu provádění stavby se ale změnila platná technická legislativa a investor stavby reagoval tím, že objekt vybavil bezpečnostním prvkem - únikovou šachtou.

Základní charakteristika únikové šachty
Úniková šachta je železobetonový objekt tvaru kvádru o půdorysných rozměrech 6,7×5,5 m. Výškový rozdíl mezi úrovní únikové cesty v tunelu a úrovní podlahy vstupního objektu činí 29,88 m. Tento objekt je vložen do kruhového profilu o průměru 14 m, který byl před zahájením realizace tělesa únikové šachty otevřen z úrovně terénu nad tunelem. Stavební jáma byla pažena pomocí pilot, pod jejichž ochranou byla zemina vytěžena až na úroveň dna tunelu. Do takto vzniklé stavební jámy byla vytvořena konstrukce únikové šachty. Prostor mezi pažením stavební jámy a konstrukcí únikové šachty se postupně během betonáže a po provedení fóliové izolace zpětně zasypával a hutnil. Šachta je vzhledem k tunelu umístěna tak, že únik z tunelu do šachty byl navržen přes záchranný výklenek v tunelovém pase č. 87. Do zadní stěny záchranného výklenku byly osazeny dveře pro vstup do únikové cesty. Na závěr se na definitivním ostění šachty postavil vstupní objekt.

Izolační systém - základní údaje
Úniková šachta je opatřena celoplošnou izolací tloušťky 2,5 mm. Pro izolaci byl použit stejný materiál jako pro izolaci celého tubusu tunelu (fólie Tunnel- Liner od firmy GSE Lining Technology). Jedná se o speciální fólii na bázi LLDPE (lineární nízkohustotní polyethylen). Ten všemi svými parametry odpovídá požadavkům platné české a evropské legislativy i specifickým požadavkům investora. Na její ochranu byla použita geotextilie 500 g/m2. Izolace je v úrovni tunelu napojena na plášťovou izolaci horní klenby tunelu. Napojování izolací ve spodní části tunelu byla prováděna extrudovaným svarem.

Realizace izolace únikové šachty a praktické poznatky z průběhu izolačních prací
Každá stavba má svoje specifika, a to buď umístěním stavby v daném regionu, nebo technickým řešením. Takovým speciálním technickým řešením bylo izolování únikové a větrací šachty tunelu Březno u Chomutova. Jednalo se o izolaci objektu za současné činnosti dalších dvou pracovních skupin: armovací a betonářské. Ty pracovaly v různých výškových úrovních, přičemž skupina izolatérů byla pod oběma dalšími skupinami. Nad hlavami izolatérů pracovalo nepřetržitě 14 až 20 pracovníků.

Práce probíhaly kontinuálně za stálého, nepřetržitého chodu bednícího zařízení, což byla pro všechny zúčastněné, včetně izolatérů, premiéra. Práce na únikové šachtě začaly betonáží objektu v úrovni dna šachty, resp. tunelu a za nepřetržitého chodu se bednění zastavilo na horní části šachty ve výšce 28 m.

Všichni, kteří pracovali na šachtě, se museli přizpůsobit v nejbližších sedmi dnech vysouvacímu zařízení. V závěsu pod zdvihacím zařízením byly na řetězových závěsech uloženy izolatérské lavičky, které byly umístěny po celém vnějším obvodu šachty. Lavičky měly šířku 50 cm a výšku dva metry. Původně byla v technologickém postupu navržena pouze jedna lavička. Hned na začátku prací se ale ukázalo, že tento počet je nedostatečný, protože by nebylo možné stihnout izolační práce po celém obvodu v požadovaném čase, čili že by pokládka a svařování izolace nestačily plynulému posunu bednění směrem nahoru. Z tohoto důvodu se musela přidat ještě další lavička pro izolatéry. Provádění izolačních prací nebylo vůbec jednoduché a bylo náročné na koordinaci prací s ostatními pracovními skupinami, na dopravu potřebného materiálu na lavičky, na samotné provádění i na přístup izolatérů na jejich pracoviště.

Původní technologický postup předpokládal, že se pás izolační fólie o šířce 2 m a délce 27 m sroluje a po obvodě šachty se bude rozvíjet a přichytávat na nastřelovací terče, které budou v předem daném rastru přichyceny přes podkladní ochrannou geotextilii k železobetonové konstrukci šachty. Tím by vznikl jeden dvojitý svar po obvodě šachty o délce 27 m a jeden kolmý o délce 2 m. Oba se měly samozřejmě kontrolovat. V místě, kde začínal přechod na izolatérské lavičky, které byly umístěné po obvodě profilu šachty a navzájem řetězově pospojované, vznikla průchodnost mezi lavičkou a šachtou 25 cm. V tomto úzkém pruhu byl vlastně manipulační prostor pro izolatéry.

Již při zahájení pokládky izolace vznikl problém a nutný zásah do plánované technologie realizace. Připravená role fólie měla totiž při délce 27 m větší šířkový rozměr (průměr role) než 25 cm. Zjistili jsme, že není možné provádět žádné zásahy pro rozšíření manipulačního prostoru mezi lavičkou a stěnou šachty. Přestože izolatérské lavičky byly zavěšené na řetězových nosnících, nemohly se v průběhu práce rozpojit, protože jinak by mohl nastat boční výkyv a pracovníci by byli ohroženi. Prvním krokem tedy bylo rozdělení každé připravené role na tři části, aby se vůbec dostala na místo určení. Přísun materiálu na izolatérské lavičky se značně komplikoval i se stoupající výškou tělesa větrací šachty. Tím se samozřejmě prodloužila doba realizace, protože se zvýšil počet svarů a záplat. S tím souvisela i zvýšená doba na jejich následnou kontrolu. Veškeré práce probíhaly za stálého chodu celého zařízení směrem nahoru bez možnosti přerušení. Posun zařízení směrem nahoru měl rychlost 1 hod/10 cm.

Další komplikací bylo omezení prostoru nejen šířkou laviček, ale i jeřábem a „betonpumpou", které se pohybovaly nad hlavami izolatérů. Již samotný přístup na pracoviště kladl menší fyzické nároky. Muselo se nejprve slézt po žebřících ukotvených do stěny pažení stavební jámy na dno šachty a potom nahoru na izolatérské lavičky po závěsných volně visících žebřících, které byly uchyceny ve spodní části izolatérské lavičky. Žebříky byly zaháknuty systémem „hák - oko", každý díl o délce 2 m. Při dokončování bylo na sebe zaháknuto 13 kusů dvoumetrových žebříků.

V současné době je tunel na železniční trati Praha–Chomutov plně v provozu a se svou délkou sedmi kilometrů se řadí mezi nejdelší železniční tunely na území České republiky.

Více informací se dozvíte na www.chemia.cz.

Zdeňka Pýchová,
Chemia System Geo s. r. o.

Úniková šachta z tunelu Březno u Chomutova

URL:
http://www.chemia.cz

Žádost o více informací od firmy Chemia System GEO
 
Další informace získáte od firmy Chemia System GEO po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.