Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
6. 3. 2012

Firma

ScreenLine CZ a. s.

ScreenLine CZ a. s.
Bratislavská 1/6
Hodonín
69 501Další novinky

 
 
  Další informace o firmě ScreenLine CZ a. s.

 

Vliv meziskelních žaluzií ScreenLine na hodnotu g zasklení a energetickou náročnost objektů

 

V praxi je možné se setkat s řešením letního přehřívání vnitřních prostor za pomocí zasklení s pevnou, trvale nízkou hodnotou g (činitel propustnosti slunečního záření), např. 0,35.
V takém případě je dobře řešena otázka letního přehřívání, ale v zimním období je třeba zajistit oslunění, vpustit sluneční paprsky ve větší míře do interiéru, díky solárním ziskům snížit energetickou náročnost objektů a také zajistit blahodárné působení slunce na desinfekci vnitřního prostředí.

V neposlední řadě je třeba zajistit i dostatečné osvětlení, což je u takového zasklení také omezeno. Naopak pokud navrhneme zasklení s hodnotou g běžnou až vyšší, tedy 0,6–0,8, je nutno navrhnout i variabilní stínění pro letní období. Možností je venkovní stínění, které má ale jistá omezení, integrované meziskelní žaluzie nebo vnitřní stínění (např. žaluzie), které však obvykle nejsou tak účinné.
Na obr. 1 je patrný rozdíl (úspora) energie předávané prostupem tepla přes zasklení při hodnotách Uw = 1,2 (dvojsklo) a 0,8 (trojsklo) při zachování hodnoty g. Na ose x je hodnota g a na ose y hodnota měrné spotřeby na vytápění a chlazení. Při vztažení úspory pouze na okenní výplně v referenčním objektu je to hodnota 46 kWh/m2/a (vztaženo na 1 m2 okenní výplně). Při použití integrovaných meziskelních žaluzií ScreenLine nebo venkovního stínění, které ovlivní hodnotu g (v zimě g = 0,70 a v létě g = 0,12) a při zachování všech ostatních parametrů je úspora především za chlazení až 102 kWh/m2/a (vztaženo na 1 m2 okenní výplně).
Pokud bychom uvažovali 1 m2 jižní prosklené plochy, je rozdíl úspory při snížení Uw a úspory při použití integrovaného meziskelního stínění několikanásobně výhodnější ve prospěch účinného stínění (viz dostupné studie firmy ScreenLine). To znamená, že u klimatizovaných objektů má mnohem větší smysl věnovat se úspoře energie na chlazení, tj. použít účinnější stínění.
Na obr. 2 je uvedena měrná spotřeba tepla a chladu vztažená na 1 m2 podlahové plochy se započtením ztrát a zisků pro celý objekt. Úspora již není tak výrazná jako při srovnání provedeném pouze pro samotná okna.

Ovšem v případě celoskleněných fasád je třeba zlepšovat i hodnotu Ug zasklení, protože jinak není splněna normová energetická náročnost objektu na vytápění. Celoprosklená fasáda dle požadavků ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov a také vyhlášky 148/2007 Energetická náročnost budov je obvykle při použití pouhého dvojskla nevyhovující.
Pokud místnosti nejsou klimatizovány, např. v rodinném domě, efekt dodatečného stínění (úpravy g) se projeví ve vyšší tepelné pohodě bez přehřívání vnitřních prostor (hlavně v podkroví). Integrované meziskelní stínění ScreenLine zadrží až 93 % slunečního záření. Oproti tomu vnitřní žaluzie pohltí pouze 10–20 % slunečního záření z toho důvodu, že jsou v přímém kontaktu s interiérem a předávají teplo dál do místnosti. Na obr. 5 je vzorový dům, kde byly zkoumány vlivy zastínění. Při posouzení jižní referenční místnosti č. 108, která má velkou prosklenou plochu do zahrady, vychází snížení maximální teploty vnitřního vzduchu o 7 °C nižší ve prospěch integrovaných meziskelních žaluzií ScreenLine (tj. z 31 na 24 °C pro variantu s Ug = 1,2; obr. 3 a 4).

Lepší izolační vlastnosti trojskla paradoxně brání nočnímu vychlazování interiéru v létě. Prostor s dvojsklem se vychlazuje lépe a dosahuje se i nižších maximálních teplot vzduchu v interiéru.
Závěrem je třeba zopakovat zjištění, že u klimatizovaných objektů má mnohem větší smysl věnovat se úspoře energie na chlazení použitím účinného stínění než se snažit ušetřit energii na vytápění vylepšováním hodnoty Uw nebo Ug. V případě objektů bez chlazení má proměnné stínění pozitivní vliv na vnitřní teplotu v objektu a nedochází k nadměrnému přehřívání.
Miloš Kalousek,
FAST VUT v Brně

podle podkladů společnosti ScreenLine

URL:
http://www.screenline.cz/

Žádost o více informací od firmy ScreenLine CZ a. s.
 
Další informace získáte od firmy ScreenLine CZ a. s. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iMATERIÁLYinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantn� dodavatele. Využijte funkci Hromadn� dotaz.
     


Viz také:
09. - Otvorové výplně

Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.