Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
Partneři webu
 
Materialy pro stavbu
iMaterialy
Stavba
StavbaWEB
istav
Muj Dum
Moderni Byt
Rodinný dům
Technický týdeník
 
Pro širokou veřejnost
 
Dům a byt
Dům  |  Byt  |  Zahrada
Kuchyně  |  Koupelna
Finance  |  Reality show
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
8. 5. 2010

Výrobky Liapor pro program Zelená úsporám

 

Program Zelená úsporám je zaměřen na rekonstrukce a novostavby rodinných a bytových domů. Aby majitelé objektů, určených k trvalému užívání, dosáhli na dotace z programu, musí být na objekt zpracován zvláštní odborný posudek prokazující splnění cílů programu podle oblasti podpory, o kterou se žadatel hodlá ucházet. Posudek musí být zpracován autorizovanou osobou.

Oblast A programu Zelená úsporám je zaměřena na úsporu energie na vytápění budovy komplexním zateplením obálky budovy, vedoucím k dosažení nízkoenergetického standardu.

Komplexním zateplením se rozumí zateplení vnějších stěn, střechy, podlahy nad zeminou, výměna oken, popř. instalace systému nuceného větrání v rozsahu dle oblastí podpory. Významnou měrou se tedy dotýká vnějších stěn a jejich tepelně-technických vlastností vyjadřovaných součinitelem prostupu tepla U (W/m2.K) U objektu, na který bude požadována dotace, je třeba prokázat dosažení:

1. doporučených hodnot součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí obálky U dle ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky;

2. střední hodnoty součinitele prostupu tepla obálky Uem dle požadavku programu;

3. hodnot měrné potřeby tepla na vytápění EA požadovaných programem, v závisti na oblastech podpory.

Proto se v rámci certifikace budov stává významným certifikát konstrukcí tvořících obálku budov, prokazující splnění požadavků normy, popř. požadavků dotačních programů, jako jsou Zelená úsporám, Panel apod.

Zateplené zdivo LIAPOR M, SL a Liatherm

Certifikát prokazující splnění specifikovaných požadavků na vlastnost konstrukce, který vydal Výzkumný ústavem pozemních staveb, certifikační společnost, s. r. o., prokazuje splnění požadavků na součinitel prostupu tepla U zdiva ze zdicích tvarovek Liatherm 365/2/600, Liapor SL 365/2/500 a Liapor M 240/6/925 s vnějším tepelněizolačním kontaktním systémem (ETICS) s uvedenou tloušťkou tepelné izolace z pěnového polystyrenu (EPS) nebo minerálních vláken (MW).

Certifikát prokazuje že:

1. zdivo z výše uvedených zdicích tvarovek Liapor s ETICS uvedené tloušťky splňuje doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN 20 pro bytovou a občanskou výstavbu a zároveň požadavky dotačního programu Zelená úsporám na vnější zateplené konstrukce;

2. zdivo z výše uvedených zdicích tvarovek Liapor s ETICS uvedené tloušťky splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla U vnější konstrukce pro nízkoenergetickou výstavbu dle ČSN 73 0540-2 a obvyklou úroveň požadavku pro pasivní domy.

Lias Vintířov nabízí nejen odborným dodavatelům přihlášeným do programu Zelená úsporám možnost technického zaškolení na výše uvedené systémy a získání příslušného certifikátu.

podle podkladů firmy Lias Vintířov, Lehký stavební materiál

Výrobky Liapor pro program Zelená úsporám

Viz také:
13. - Izolace

Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2017 Business Media CZ, s. r. o.